Skip to main content

Wat is de core-business van het bedrijf? Wat is de afzetmarkt of het werkgebied lokaal/regionaal/nationaal/internationaal?

Wittenburg ontwikkelt en produceert klant specifieke kunststof materialen voor hoogwaardige toepassingen. We leveren veel materialen voor medische toepassingen, voedselcontact, babyproducten en andere streng gereguleerde markten. Onze producten gaan de hele wereld over. 

Wittenburg is onderdeel van een groep van 3 bedrijven. Het zusterbedrijf Witcom is gevestigd in Etten-Leur en produceert ‘engineering plastic’ materialen voor toepassingen in de automobiel industrie, elektronica of andere technische applicaties. Het bedrijf Xunfeng is gevestigd in China en levert materialen voor de Aziatische markt. 

Wanneer is het bedrijf opgericht en wat is de voorgeschiedenis?

Wittenburg bestaat sinds 1902 en is opgericht als handelsbedrijf in Amsterdam voor de handel van natuurrubber. Hieruit is niet veel later de rubberfabriek ontstaan die gevestigd was in Bussum, in deze fabriek werd de rubber bewerkt (gecompoundeerd) zodat het geschikt was voor de eind toepassing. 
In de jaren 60 zijn door Shell de zogenaamde thermoplastische rubbers (TPE) ontwikkeld. Dit zijn materialen die in tegenstelling tot de conventionele rubbers met dezelfde technieken verwerkt kunnen worden als plastics en steeds opnieuw weer opgesmolten en verwerkt kunnen worden in een nieuwe vorm. Wittenburg is mee gegaan in deze ontwikkeling en heeft toen veel medische materialen ontwikkeld op basis van TPE-S. Deze materialen werden onder andere gebruikt als alternatief voor PVC. 
In de jaren 90 heeft Wittenburg de TPE productie verhuisd naar Nijkerkerveen en uitgebreid. Later is ook de rubber productie verhuisd van Bussum naar Nijkerkerveen. In 2011 zijn we verhuisd naar Zeewolde en hebben we de rubberfabriek verkocht. 

Hoeveel mensen werken er in jouw bedrijf, incl. directie? Je werknemers zijn je kapitaal. Hoe gaat je daarmee om?

In totaal werken er in onze groep bedrijven zo’n 140 mensen wereldwijd. Wij zijn heel erg trots dat we veel medewerkers hebben die al lang bij ons bedrijf werken.

Een fijne cultuur binnen het bedrijf is erg belangrijk, bij ons wordt iedereens mening gewaardeerd en staan de deuren van directie en het managementteam altijd open. 

Wat is jouw achtergrond en waarom voor het ondernemen/deze tak van ondernemen gekozen?

Ik heb Chemische Technologie gestudeerd in Delft en wist eigenlijk van jongs af aan dat ik graag in het bedrijf van mijn vader wilde gaan werken. Toen we het bedrijf in China gingen oprichten, leek mij dat een mooie uitdaging en ben ik naar China verhuisd. Later ben ik mij ook steeds meer gaan richten op de ontwikkelingen in Nederland. 
Het mooie van ons werk vind ik dat we nauw samenwerken met klanten voor een grote diversiteit aan toepassingen. Zo leer ik eigenlijk iedere dag weer iets nieuws en blijft het werk uitdagend. 

Hoe ziet jouw werkweek eruit? 

Mijn werkweek is eigenlijk iedere keer weer anders. Ik ben veel bezig met ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en daarvoor bezoek ik regelmatig bijeenkomsten of heb ik online besprekingen. We ontvangen regelmatig klanten en leveranciers en daarnaast ben ik veel bezig met allerlei verbeterprojecten. Ook heb ik veel contact met ons bedrijf in China over de ontwikkelingen daar. 

Doen jullie ook aan MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Zo ja, wat. Zo nee, zijn er ideeën/plannen om dat te gaan doen.

Wij zijn erg veel bezig met dit onderwerp, ik schat dat mijn eigen werkweek voor meer dan 80% bestaat uit activiteiten die met dit onderwerp te maken hebben. Omdat wij een productiebedrijf zijn, ligt het zwaartepunt voor ons op het onderwerp milieu. Zo zijn wij continu bezig met het reduceren van ons energie- en waterverbruik en het verminderen van afval. Ook op het gebied van materiaalontwikkeling gebruiken wij steeds meer recycle materialen en ‘biobased’ kunststoffen. Wij hebben onze emissies in kaart gebracht en pogen onze impact op het klimaat te minimaliseren. 
Daarnaast willen wij ook een ethisch bedrijf zijn wat voor ons betekend dat we niet zomaar alle projecten aannemen en op een eerlijke en respectvolle manier willen omgaan met onze partners en medewerkers. 

Zeewolde is één van de duurzaamste gemeenten en wil dubbelneutraal zijn. In hoeverre heeft jouw onderneming mogelijkheden om duurzaam te werken? In hoeverre doet je dat al en heb je wat dat betreft nog wensen of plannen? Medewerkers/pand/omgeving/ logistiek etc.(duurzaam in de breedste zin des woords: people, planet, profit).

Duurzaamheid is voor ons een belangrijk onderwerp. We hebben de afgelopen jaren ook al enkele grote stappen genomen op dit gebied. Zo gebruiken we al sinds 2011 de restwarmte van onze productieprocessen om het gebouw in de winter te verwarmen, hierdoor hebben we in Zeewolde geen gasaansluiting en zijn we qua verwarming volledig zelfvoorzienend.
Ook onderzoeken we nieuwe technologieën om het energieverbruik van ons productieproces verder te verlagen. 

Ben je ook buiten je bedrijf actief voor het bedrijfsleven (al dan niet in jullie sector, bijvoorbeeld een branchevereniging, Bedrijfskring, werkgeversorganisatie). Als je buiten jouw bedrijf actief bent, waarom?

Wij zijn actief lid van de branchevereniging voor Rubber en Kunststoffen en ook van de bedrijfskring in Zeewolde en Etten-Leur. Op deze manier blijven we goed op de hoogte van de ontwikkelingen in onze branche en de regio en kunnen we gezamenlijk aan enkele thema’s werken die te groot of te complex zijn om als individueel bedrijf aan te pakken.

Hoe zie je de toekomst van je bedrijf? Waar staan jullie over x-jaar?

Ik verwacht dat wij blijven groeien en in de toekomst nog een extra uitbreiding zullen moeten doen van ons pand in Zeewolde. Circulaire, duurzame materiaalontwikkelingen zijn steeds belangrijker en ik verwacht ook dat wij met onze bedrijven hierin grote stappen zullen blijven maken. 

Welk evenement van de Bedrijfskring zal niet snel voorbij laten gaan?

Inhoudelijke themabijeenkomsten, met name over energie

Wat zou je in de toekomst voor de Bedrijfskring willen betekenen?

Niet meer of minder als wat ik nu doe. Commissie overleg, meedenken over specifieke onderwerpen.