Skip to main content

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Bedrijfskring Zeewolde? Vul dan onderstaand inschrijfformulier in.

Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap.

  Bedrijfsgegevens

  Contactgegevens

  Automatische incasso / zakelijke machtiging

  Het jaarlijks handmatig verwerken van alle contributies en het benaderen van leden die niet aan de
  verplichtingen voldoen betekent voor onze penningmeester en voor onze accountant (beiden volledig
  op vrijwillige basis actief) heel veel werk. Dit is reden dat wij u vragen om ons te machtigen om de
  contributie jaarlijks te mogen incasseren. Uiteraard ontvangt u van ons een factuur, maar een incasso
  scheelt veel administratieve handelingen. Wij hopen op uw begrip en medewerking!


  JaNee

  Gegevens opdrachtgever

  U (de opdrachtgever) verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan
  Bedrijfskring Zeewolde (de incassant) om van de door u opgegeven rekening het jaarlijks
  contributiebedrag af te schrijven. Het factuurbedrag wordt ongeveer 21 dagen na de factuurdatum
  automatisch van uw rekening afgeschreven.
  Als u het niet eens bent met de afschrijving, hebt u 5 werkdagen de tijd om uw bank- of girokantoor
  opdracht te geven het bedrag terug te boeken. De zakelijke machtiging kunt u op elk moment weer
  intrekken. Hiervoor kunt u zich schriftelijk of per mail wenden tot Bedrijfskring Zeewolde, Postbus 65,
  3890 AB Zeewolde.

  Ondertekenen

  Ondergetekende verklaart hiermee lid te worden van de Vereniging Bedrijfskring Zeewolde