Skip to main content
Lid worden

Bedrijfskring Zeewolde is dé collectieve belangenbehartiger en hét collectieve aanspreekpunt van en voor bedrijven in Zeewolde. Hiervoor hebben wij zitting in diverse overlegorganen zoals het bestuurlijk overleg met de Gemeente Zeewolde, Provinciale overlegstructuren, VNO-NCW, centrumondernemers, etc. Daarnaast zorgt de BK voor een goed ondernemersklimaat in Zeewolde door te lobbyen, te faciliteren, aan te jagen, te verbinden en onderlinge relaties te versterken.

Direct aanmelden

Informatie lidmaatschap

Collectieve belangenbehartiging

Twee keer per jaar heeft het bestuur van de Bedrijfskring overleg met burgemeester en wethouders. Wij als BKZ behartigen de algemene belangen van ondernemers uit Zeewolde en onze leden specifiek. Leden die punten/situaties hebben en dit onder de aandacht willen brengen, kunnen dit aan ons bestuurssecretariaat doorgeven. Dit kunnen punten zijn voor een specifiek industrieterrein of Zeewolde breed, denkend in het algemeen belang.

Verbinden & onderlinge relaties versterken

Wij zorgen voor een diversiteit aan evenementen, die gericht zijn op netwerken, kennisoverdracht en business-to-business. De maandelijkse Business Borrel bij The Lux in Zeewolde is één van de favorieten hierin. Bij alle evenementen zorgen wij dat er gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en nieuwe contacten op te doen. De meeste evenementen zijn voor leden gratis, in sommige gevallen wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Kennisoverdracht & communicatie

Presentaties en lezingen zijn onderdeel van kennisoverdracht binnen de Bedrijfskring. Deze worden regelmatig gegeven door onze leden en ook uit een breder regionaal en landelijk netwerk. Via de maandelijkse nieuwbrief en social media kanalen delen wij interessante informatie voor ondernemers.

Praktische informatie lidmaatschap

Bedrijven met een economische binding met Zeewolde kunnen lid worden. De kosten van ons lidmaatschap bedragen:

  • Voor ondernemers met minder dan 10 FTE in dienst: € 240,28
  • Voor ondernemers met meer dan 10 FTE in dienst: € 480,56

De genoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Ons verenigingsjaar loopt van oktober tot oktober. Voorwaarde voor ons lidmaatschap is dat u ingeschreven staat bij de KvK. De statuten en het huishoudelijk reglement van de Bedrijfskring Zeewolde kunt u hier vinden: De statuten / het huishoudelijk reglement

Direct aanmelden

Graag verwelkomen wij u als lid. Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd per e-mail contact opnemen met ons bestuurssecretariaat.