Lid worden

Informatie lidmaatschap

Als Bedrijfskring Zeewolde behartigen wij de belangen van het Zeewolder bedrijfsleven, en onze leden in het bijzonder. Hiervoor hebben wij zitting in diverse overlegorganen zoals het bestuurlijk overleg met de Gemeente Zeewolde, Provinciale overlegstructuren, VNO-NCW, etc.

Informatie lidmaatschap

Via onze digitale Nieuwsbrief informeren wij onze achterban regelmatig over de ontwikkelingen en uitkomsten van onze contacten en over allerhande bedrijfseconomische zaken. Verder organiseren wij circa 10 evenementen per jaar gericht op netwerken, kennisoverdracht, business-to-business en ook omdat het gewoon plezierig is elkaar te treffen. Daarnaast organiseren wij (bijna) iedere 3e donderdag van de maand de BKZ Business Borrel vanaf 17.00 uur bij The Lux in Zeewolde. Bij alle evenementen zorgen wij dat er gelegenheid is om elkaar te treffen en/of nieuwe contacten op te doen. Kortom, wij proberen een zeer divers aanbod van activiteiten aan te bieden waarbij onze leden onderling contact kunnen leggen. Deelname aan de meeste evenementen is voor leden gratis en veelal zijn ook één of meerdere consumpties voor rekening van de Bedrijfskring. Voor bijzondere evenementen wordt een eigen bijdrage gevraagd. Bijvoorbeeld voor het jaarlijks kerstdiner of het voorjaarsevenement.

Bedrijven met een economische binding met Zeewolde kunnen lid worden. De kosten van ons lidmaatschap bedragen (okt tot okt):

€ 240,28 Voor ondernemers met minder dan 10 FTE in dienst Deze leden mogen met twee deelnemers aan onze activiteiten deelnemen
€ 480,56 Voor ondernemers met meer dan 10 FTE in dienst Deze leden mogen met vijf deelnemers aan onze activiteiten deelnemen

De genoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Ons verenigingsjaar loopt van oktober tot oktober. Voorwaarde voor ons lidmaatschap is dat u ingeschreven staat bij de KvK.

Graag verwelkomen wij u als lid. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op onze website.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd per e-mail contact opnemen met ons bestuurssecretariaat.