Skip to main content

Knipscheer Infrastructuur is onderdeel van Knipscheer Infragroep. Knipscheer Infrastructuur is gespecialiseerd in de grond-, weg- en waterbouw & civiele betonbouw. Henri vormt samen met Steven Jansen de directie hier.

 • Wat is de core-business van het bedrijf? Wat is de afzetmarkt of het werkgebied lokaal/regionaal/nationaal/internationaal?

Wij zijn een aannemersbedrijf in de grond- weg- en waterbouw. Wij werken voor overheden (gemeente, provincies en waterschappen), bedrijven en particulieren.

Onze corebusiness is het uitvoeren van grondwerk, aanleg van rioleringen en straatwerken en het bouwen van betonnen bruggen/kademuren. Voor deze projecten kunnen we ook het ontwerp verzorgen.

Vanuit 8 vestigingen werken wij in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord-Holland, het gebied tussen Amsterdam/’t Gooi en Leeuwarden.

Onze afdeling civiele betonbouw is werkzaam in heel midden en noord Nederland.

 • Wanneer is het bedrijf opgericht en wat is de voorgeschiedenis?  

Knipscheer Infrastructuur is in 1980 door Jan en Joke Knipscheer opgericht in Dronten. Met de groei van de dorpen en steden in Flevoland is Knipscheer verder gegroeid tot de huidige omvang.

 • Als jouw bedrijf niet in Zeewolde is opgericht, waar dan en waarom ben je naar Zeewolde verhuisd en heeft dat gezorgd voor extra groei? 

Het bedrijf is in Dronten gestart en in de loop van de tijd zijn we ook werkzaamheden in en voor de gemeente Zeewolde gaan uitvoeren. Eerst vanuit tijdelijke units, tot we de kans kregen om op onze huidige locatie te gaan bouwen. Later konden wij aan de achterkant van het terrein nog een stuk grond bijkopen, dat hebben we nu als opslagterrein ingericht.

 • Hoeveel mensen werken er in jouw bedrijf, incl. directie? Je werknemers zijn je kapitaal. Hoe gaat je daarmee om?

We werken dagelijks met 95 eigen medewerkers. Daarnaast huren wij ook nog veel extra materieelstukken in bij loon- en verhuurbedrijven uit de regio.

We zijn een bedrijf met erg korte lijnen en leggen de verantwoording voor zaken laag in de organisatie neer. Dit zorgt ervoor dat mensen zich gehoord en betrokken voelen. Iedere medewerker is voor ons gelijk.

 • Wat is jouw achtergrond en waarom voor het ondernemen/deze tak van ondernemen gekozen?

Ik ben vanuit een stage bij Knipscheer Infrastructuur komen werken als uitvoerder en heb in de loop van de jaren in ons hele werkgebied in diverse rollen projecten mogen uitvoeren. Sinds de zomer van 2022 vorm ik samen met Steven Jansen de directie van Knipscheer Infrastructuur.

Mijn persoonlijke interesse lag altijd al bij grote machines en groot werk zoals met kranen/shovels en vrachtwagens. In ons vak komt dit in alle aspecten voorbij!

 • Hoe ziet jouw werkweek eruit. 

Ik verdeel mijn tijd tussen de vestigingen. Hierdoor spreek ik veel medewerkers en blijf ik zichtbaar binnen het bedrijf. Elke dag is weer anders, het werk varieert van het doen van inschrijvingen op aanbestedingen tot het aankopen van materieel met alles wat daar tussenin zit. 

 • Doen jullie ook aan MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Zo ja, wat. Zo nee, zijn er ideeën/plannen om dat te gaan doen.

We proberen hierin zeker ons steentje bij te dragen. Dit door b.v. altijd iedereen een stage/opleidingsplek te bieden. Daarnaast ondersteunen wij veel (sport)verenigingen ook actief.

 • Zeewolde staat elk jaar in de top drie van duurzaamste gemeenten en wil dubbelneutraal zijn. In hoeverre heeft jouw onderneming mogelijkheden om duurzaam te werken? In hoeverre doet je dat al en heb je wat dat betreft nog wensen of plannen? Medewerkers/pand/omgeving/ logistiek etc.(duurzaam in de breedste zin des woords: people, planet, profit).

Wij hebben hierin een grote rol, mede omdat wij veel grote materieelstukken hebben die veel uitstoot veroorzaken en veel brandstof verbruiken. Al onze vrachtwagens zijn tegenwoordig voorzien van Euro 6 motoren en we zijn actief bezig om een keuze te maken voor het aankopen van elektrische graafmachines. De stroom die we opwekken met onze eigen zonnepanelen kunnen we dan direct weer gebruiken in onze machines. Ook passen we zonnepanelen met een accu toe op onze schafwagens. Daarmee voorkomen we dat we een diesel- of benzineaggregaat nodig hebben.

 • Ben je ook buiten je bedrijf actief voor het bedrijfsleven (al dan niet in uw sector, bijvoorbeeld een branchevereniging, Bedrijfskring, werkgeversorganisatie). Als je buiten jouw bedrijf actief bent, waarom?

Ik neem zelf deel in 1 van de commissies van de BKZ, ik heb dit gedaan om mijn eigen netwerk in Zeewolde te vergroten. 

Daarnaast vertegenwoordig ik Knipscheer bij de afdeling Flevoland van Bouwend Nederland. Het is voor ons belangrijk om hier deel van uit te maken omdat het gaat over de lokale markt, de lokale samenwerking met gemeenten en andere instanties. Daarnaast is het ook nuttig om gelijkgestemden te spreken over de uitdagingen die er in de markt spelen.

 • Hoe zie je de toekomst van je bedrijf? Waar staan jullie over x-jaar?

We vinden continuïteit voor ons bedrijf het belangrijkste doel, groei is voor ons geen doel op zich. We willen graag met onze medewerkers mooie werken blijven realiseren.

 • Welk evenement van de Bedrijfskring zal niet snel voorbij laten gaan?

Op een borrel vind ik het prettig om te kunnen netwerken en mensen tegen te komen. Zeker de bijeenkomst net voor Kerst is een aanrader om te bezoeken.

 • Wat zou je in de toekomst voor de Bedrijfskring willen betekenen?

Helaas heb ik momenteel geen tijd en ambities om (nu) meer zaken structureel op te pakken, maar voor brainstormen en ideeën ben ik op ad-hoc basis beschikbaar.