Skip to main content

Per 1 december 2023 heeft de provincie Flevoland een tegemoetkoming voor energiekosten beschikbaar gesteld voor Flevolandse midden en klein bedrijven. Met deze regeling wil de provincie bedrijven een steuntje in de rug bieden voor de hoge energiekosten van het afgelopen jaar. Ondernemers uit Flevoland met een midden of klein bedrijf, die een bedrijfspand hebben of huren in de provincie, kunnen de toeslag aanvragen via het subsidieloket van provincie Flevoland.

Er is (nog) geld beschikbaar om ondernemers tegemoet te komen

De provincie stelt een totaal bedrag van €700.000,- beschikbaar. Ondernemers kunnen onder bepaalde voorwaarden maximaal €5000,- aanvragen. De regeling is er vooral voor ondernemers die geen gebruik hebben kunnen maken van andere voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Er wordt gekeken naar de gestegen energiekosten over de periode van 1 november 2022 tot en met 31 maart 2023.

Aanvragen kunnen tot 31 maart 2024 worden ingediend via het subsidieloket van provincie Flevoland. Hier staat ook alle informatie over de regeling en de voorwaarden waaraan de ondernemers moeten voldoen.

Meer informatie

Het ZLF voert de regeling uit voor provincie Flevoland. Neem voor meer informatie contact op met het Zelfstandigenloket Flevoland. Per e-mail: [email protected] of per telefoon: 0320 278 111.