Skip to main content

Deze maand is de ondernemersmicrofoon in handen van Albert Stoter van Confidesk administratie & belastingadvies. Zijn roots liggen in de accountancy. Hij is opgeleid als registeraccountant en heeft bij een aantal van de grote accountantsorganisaties gewerkt. Daarnaast heeft hij financiële managementfuncties in het bedrijfsleven vervuld, zowel in vast dienstverband als op interimbasis. Confidesk is eind 2012 van start gegaan in Zeewolde.

‘In 2012 droogden, als gevolg van de economische crisis, de interim opdrachten op. Dat, gecombineerd met het feit dat ik het heen-en-weer reizen naar de Randstad wel zat was, heeft mij ertoe doen besluiten om mijn eigen kantoor te beginnen. Een besluit waar ik nooit spijt van gehad heb. De corebusiness van Confidesk is financiële administratie en advisering op gebied van belastingen, administratieve organisatie en bedrijfsvoering.’

Hoe ziet jouw werkweek eruit? ‘De meeste werkzaamheden vinden plaats in mijn kantoor aan de Eilandgracht, of tegenwoordig ook thuis. De vrijdagochtend werk ik sowieso thuis en vrijdagmiddag probeer ik vrij te houden. Naast de gebruikelijke werkzaamheden als jaarrekeningen samenstellen en belastingaangiften verzorgen komen er regelmatig cliënten op kantoor, of ga ik bij hen op bezoek om vragen te beantwoorden en ontwikkelingen door te spreken.’

Hoe zie je de toekomst van je bedrijf?
De komende jaren zullen een aantal van mijn cliënten stoppen of hun onderneming verkopen. Ik hoop dat te kunnen compenseren door werving van nieuwe cliënten, want ik doe mijn werk nog met heel veel plezier!

Door steeds slimmere software wordt het voeren van de financiële administratie steeds eenvoudiger. Daardoor zal de nadruk in mijn dienstverlening steeds meer komen te liggen op snelle informatieverschaffing en advisering aan de cliënten. Deze ontwikkeling, die al een tijd gaande is, wordt het werk nog interessanter!

Doe je ook aan MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)? ‘Mijn mogelijkheden daartoe zijn beperkt, aangezien ik een kantoorruimte huur. Maar ik werk vrijwel papierloos en de weinige inktpatronen die ik gebruik worden gerecycled. Verder hadden we tot twee jaar terug twee auto’s voor de deur staan. Mijn zakelijke auto heb ik begin 2019 verkocht en nu ik kom meestal op de fiets vanuit mijn woonplaats Harderwijk. Tevens heb ik in de afgelopen jaren een aantal maatschappelijk organisaties gesponsord. Verder ben ik bestuurslid van Stichting De Verbeelding en de afgelopen zes jaar als bestuurslid betrokken geweest bij de Bedrijfskring.’

Hoe heb je de jaren als bestuurslid ervaren en hoe zie je de toekomst van de Bedrijfskring? ‘Als een boeiende periode. Door het bestuurslidmaatschap heb ik vele ondernemers leren kennen. Ook de samenwerking met de overige bestuursleden en ondersteunende personen heb ik enorm gewaardeerd!

Hoe zie je de toekomst van de BKZ? ‘De Bedrijfskring Zeewolde staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Het ledenaantal heeft de afgelopen jaren rond de 150 gelegen, maar is nu, ook door de Coronacrisis, wel dalend. Daarnaast is de trend dat veel ondernemers het belang van samenwerking niet of onvoldoende inzien.

De uitdaging is dan ook om duidelijk zichtbaar te maken wat de BKZ voor haar leden kan betekenen, en dat méér leden ook betekent dat de Bedrijfskring sterker staat ten opzichte van de gemeente en andere overheden.

De BIZ Trekkersveld kan een aanzienlijke versterking voor de BKZ betekenen, dus als het lukt om dat in 2021 te realiseren dan zou dat mooi zijn.’