Skip to main content

Beste leden van de Bedrijfskring Zeewolde,

Bij deze wil ik Carlijn Corporaal van Covebo Uitzendgroep bedanken. Wij waarderen het dat wij op deze manier de kans krijgen om wat meer te kunnen vertellen over Van der Heiden Milieu.

Van der Heiden Milieu is sinds 2004 gevestigd in Zeewolde. Wij zijn de dienstverlener in Zeewolde als het gaat om afval- en reststoffen. In ieder bedrijf of instelling ontstaan afvalstoffen. Het verantwoord en economisch hiermee omgaan is vandaag de dag van essentieel belang. Niet alleen voor uw milieuprestatie en imago, maar zeker ook om uw kosten in de hand te houden.

Onze specialisten beschikken over branchespecifieke kennis waardoor wij u gericht kunnen adviseren over alle vrijkomende afvalstromen in uw organisatie. Wij adviseren u over wet- en regelgeving en weten als geen ander wat wel en niet mogelijk is. Ons uitgangspunt is uw afvalstoffen zo veel mogelijk te recyclen. Uw afval is immers een waardevolle grondstof.

Voor het al dan niet gescheiden inzamelen van uw afvalstoffen hebben wij een ruim scala aan inzamelmiddelen ter beschikking. Hierbij kunt u denken aan rolcontainers en open of gesloten afzetcontainers (3 t/m 40m3). Grote hoeveelheden afvalstoffen kunnen wij door middel van perscontainers en ondergrondse systemen inzamelen. Voor het inzamelen van uw vrijkomend gevaarlijk afval kunnen wij tevens maatwerk voor u verzorgen.

Van der Heiden Milieu maakt deel uit van Shanks Nederland. Hierdoor is er een grote en brede kennis in huis en weten we zeker dat uw afvalstoffen niet alleen op een verantwoorde manier worden verwerkt, maar in de meeste gevallen ook worden omgezet naar een nieuw product. Bij ons moederbedrijf Icova te Amsterdam staat de fabriek ICOPOWER. Hier wordt al het door ons ingezamelde bedrijfsafval bewerkt tot energiepellets. In tegenstelling tot afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) wordt bij ons het materiaal mechanisch bewerkt alvorens het wordt omgezet in een brandstof. Moeilijk brandbare fracties als glas, metalen, steenachtige materialen en GFT, worden uitgesorteerd alvorens de energiepellets worden geproduceerd. Uiteraard worden de uitgesorteerde stromen weer aangeboden voor recycling. Deze behandelwijze maakt dat de ICOPOWER installatie een grotere energieproductie haalt uit een gelijke hoeveelheid afvalstoffen als een verbrandingsinstallatie. De brandstof die wij produceren wordt ingezet bij stadsverwarmings- en energiecentrales in Europa als vervanging van fossiele brandstoffen.

Kortom, voor al uw afvalstoffen bent u bij Van der Heiden Milieu aan het goede adres.

Van der Heiden Milieu, Making more from waste

Graag zouden wij hierbij het stokje door willen geven aan Recreatieboerderij de Sternhof.

Met vriendelijke groet,

Mark Eerenberg

Van der Heiden Milieu