Skip to main content

Aan mij de eer om de aftrap te geven voor deze rubriek. Hoewel Omnivent al sinds 1986 in Zeewolde is gevestigd en dus wel gekenmerkt mag worden als een typisch zuidelijk Flevolands bedrijf ben ik sinds vorig jaar november echt in aanraking gekomen met de Bedrijfskring.

Omnivent.2Dit was naar aanleiding van de verkiezing ‘ Zeewolder onderneming van het jaar 2010’ die verrassend genoeg door Omnivent werd gewonnen!

Het leuke van het winnen van deze prijs is dat er veel lokale publiciteit door wordt gegenereerd die je als bedrijf weer kunt benutten om nationaal en internationaal daar je voordeel mee te doen. Ook Chinezen, Indiërs en Arabieren zijn gevoelig voor dergelijke awards omdat ze graag met erkende bedrijven zaken doen. Ook de daarop volgende Flevopenningen Toponderneming 2010 verkiezing was een mooi evenement die ook zonder het winnen van DE prijs met de nodige publiciteit gepaard gaat! Het is mooi als de inspanningen van ons bedrijf en onze fantastische groep medewerkers op deze manier in het oog springen!

Enfin, de verkiezingsdrukte is voorbij dus we kunnen en mogen ons weer focussen op de business: Omnivent produceert installaties waarmee aardappelen en uien langdurig bewaard kunnen worden. Dit doen wij vanuit Zeewolde, maar ook vanuit vestigingen in Polen, China en Argentinië. Flevolandse producten die over de hele wereld worden verscheept! Ik moet u vertellen: ik ben hier trots op. Als geboren Flevolander zie ik Flevoland toch als een belangrijk centrum voor de Nederlandse agribusiness, die internationaal gezien een zeer hoge reputatie hoog heeft te houden. En om daar je steentje aan bij te mogen dragen is een hele eer!

Voor de komende jaren zal er nog veel werk te doen zijn: voedselprijzen stijgen en ook de hoeveelheid te produceren en te verwerken voedsel zal de komende decennia fors toenemen vanwege de groeiende wereldbevolking en daarmee ook de vraag naar voedsel. Onze installaties nemen een belangrijke positie in de keten van teelt tot consument in, want zonder langdurige bewaring zou veel geproduceerd voedsel verrotten.

Naast een commerciële en technische uitdaging dus ook nog een verantwoordelijke taak: er voor zorgen dat een zo’n groot mogelijk deel van de voedselproductie ook daadwerkelijk bij de consument terecht komt.

Omnivent hoopt de komende jaren gestaag te groeien en daardoor ook een positieve bijdrage te leveren aan de lokale economie in Zeewolde en Flevoland en ik hoop van harte dat de ondernemingen door gemeente en provincie genoeg zullen worden ondersteund zodat het Flevolands bedrijfsleven nog succesvoller wordt!

In deze rubriek ‘De Schakel’ heb ik de aftrap mogen geven en ik geef het stokje graag door aan Mattanja In ’t Veld van de fa. Nachon. Als geducht tegenstander tijdens de verkiezing heeft hij met zijn bedrijf en zijn product de nodige indruk op mij gemaakt. Mattanja, succes!

Luuk Salomons

Omnivent