Skip to main content

Provincie Flevoland is op dit moment druk met het uitvoeren van het project Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen: 13 bruggen en 11 sluizen in de provincie Flevoland worden in dit project onderhouden en gemoderniseerd. Een project dat al zover is gevorderd, dat alleen nu nog de Zuidersluis en de Vaartsluis in Almere en de Larsersluis bij Biddinghuizen in dit najaar zullen worden aangepakt.

De werkzaamheden aan de sluizen zullen voor hinder zorgen voor het scheepvaartverkeer en in veel mindere mate voor het wegverkeer.

Op dit moment kunnen we het volgende met enige zekerheid aangeven:

·         De Zuidersluis en VaS zullen beiden 10 weken gestremd zijn, dus de maximale stremming komt dan op 20 weken. Als beide sluizen overlappend gestremd kunnen worden, zal deze periode uiteraard korter kunnen zijn.

·         De werkzaamheden aan beide sluizen zullen in het najaar 2023 opgestart worden (einde Q3, begin Q4)

·         De Zuidersluis is onderdeel van de vaarroute naar Trekkersveld. Tijdens de stremming van de Zuidersluis is het mogelijk om via de Ketelsluis en de Hoge Vaart richting Zeewolde te varen.

Graag willen wij weten welke impact het stremmen van de Zuidersluis en het omvaren (als dat kan) heeft op uw bedrijf. Het gaat hier met name om of er eventuele oplossingen te bedenken zijn zoals bijvoorbeeld: ruimte om producten langer op te slaan of om grondstoffen voor een langere periode op te slaan, of wellicht vervoer via de weg.

Graag zouden wij een reactie van u ontvangen, u kunt een email verzenden aan: [email protected] met daarin uw contactgegevens. Wij kunnen u dan terugbellen of eventueel bezoeken om de impact met u door te nemen.

Mocht er sprake zijn van geen impact op uw bedrijf dan vernemen wij dat ook graag.