Skip to main content

De stichting VBZ, Verenigd Bedrijfsleven Zeewolde, is sinds 2013 de koepelorganisatie van het georganiseerde bedrijfsleven in Zeewolde. De zelfstandige verenigingen Bedrijfskring Zeewolde (BKZ) en de Vereniging Centrumondernemers Zeewolde (VCZ) zijn de oprichters en participanten binnen deze koepel.

De huidige voorzitter van de VBZ gaat afscheid nemen. Wij zoeken een geschikte opvolger die de VBZ positie verder wil uitbouwen. Het is om die reden dat wij graag in contact komen met kandidaten voor de functie van:

Voorzitter VBZ (m/v)

Het betreft een betaalde functie voor 10-12 uur per week op basis van een dienstverleningsovereenkomst met de stichting.

De belangrijkste taken:

 • collectieve belangenbehartiging t.b.v. de aangesloten 275 bedrijven
 • representatie van het Zeewolder bedrijfsleven in relatie tot de lokale- en provinciale overheid alsmede overige stakeholders
 • opzetten, aanjagen, coördineren en participeren in collectieve projecten m.b.t. het Zeewolder bedrijfsleven
 • vertegenwoordiging in lokale- en regionale besturen en netwerken met relevantie voor de Zeewolder economie
 • professionele ondersteuning in de ruimste zin op basis van ervaring, kennis en inhoud van de verenigingsbesturen van BKZ en VCZ

Wat vragen wij:

 • een (oud)ondernemer met bestuurlijke kwaliteiten en bestuurlijke ervaring
 • iemand met ervaring met het werken met overheidsinstanties
 • een dienstverlenende teamplayer die, waar nodig, zelf de handen uit de mouwen steekt  
 • een persoon die zich goed kan verplaatsen in collectieve wensen van ondernemers en de taal van ondernemers begrijpt
 • een creatief persoon die denkt in termen van kansen, mogelijkheden en het bouwen van bruggen
 • het beschikken over een lokaal netwerk is een pre

Wat bieden wij:

 • een interessante positie met veel ruimte voor ontwikkeling
 • een passende beloning op basis van een dienstverleningsovereenkomst

Belangstelling?

Is uw belangstelling gewekt voor deze positie? Dan graag uiterlijk 25 maart a.s. reageren naar [email protected] (voorzitter BKZ) d.m.v. toezending van uw C.V. met foto alsmede een motivatiebrief.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Voor nadere informatie over de functie kunt u contact leggen met Luuk Salomons (06-55146612) of met de huidige VBZ voorzitter, Wim van den Noort (06-22246236).