Skip to main content

Uitnodiging Netwerk- en kennisbijeenkomst Toekomstbestendig ondernemen in het mkb: investeren in circulair denken en doen 18 januari 2023, locatie wordt later bekend gemaakt

“Als je als ondernemer niet circulair denkt en doet, besta je over 10 jaar niet meer”

Maurijn Odé, practor Circulaire Regionale Economie, RoC van Amsterdam-Flevoland

Wat vraagt circulair ondernemen van het mkb en hoe kunnen we daarop anticiperen vanuit de regio? Over 8 jaar moet Nederland de helft minder ruwe grondstoffen gebruiken, over 28 jaar is onze economie volledig circulair. Dat vraagt nu om investeringen om in de toekomst circulair te kunnen denken en doen. Steeds meer ondernemers zijn dan ook bezig hun positie in de circulaire economie te verkennen. Hoe zorg je ervoor dat je de juiste circulaire skills in huis hebt om deze stap te kunnen maken? Graag nodigen we je uit voor een sessie waarin we kennis delen over de toekomst van mkb-organisaties, hun werknemers en de weg daar naartoe. We besteden aandacht aan centrale uitdagingen, zoals:

–  hoe je benodigde veranderingen aanpakt èn de weerstand die ze kunnen oproepen;

–  wat belangrijke circulaire skills zijn en hoe je deze op de werkvloer ontwikkelt.

De bijeenkomst is ook een oproep aan mkb-ondernemers en vertegenwoordigers om aan te haken bij de publiek-private samenwerking Flevoland Circulair in Denken en Doen, met als inzet een concreet plan hoe we de daarbij beschikbare gelden het beste kunnen inzetten om de circulaire transitie te versnellen.In Flevoland wordt al veel samengewerkt in publiek-private samenwerkingen om ‘circulair denken en doen’ te bevorderen. Die samenwerkingen vormen een ecosysteem van mkb, onderwijs en overheidsorganisaties, dat ons in staat stelt de handen ineen te slaan en zo de transitie naar de circulaire economie te realiseren. Aansluiten bij Flevoland Circulair biedt je een unieke kans om gezamenlijk met gelijkgestemden jouw onderneming toekomstbestendig te maken.Tegen deze achtergrond organiseert CIRCOLLAB deze sessie, in samenwerking met het practoraat Circulaire Regionale Economie van ROC Flevoland en het lectoraat Leven Lang Ontwikkelen van hogeschool Windesheim. CIRCOLLAB is een netwerksamenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen, overheid en publieke organisaties in de MRA-regio, gericht op het versnellen van de circulaire transitie.

Datum: 18 januari 2023 van 15:00-17:00 uur met aansluitende netwerkborrelDe bijeenkomst is kosteloos, meld je aan via [email protected]. Meer informatie? Neem contact op met Melanie de Vries, Hogeschool Windesheim, [email protected].

Programma:

15:00 Introductie: als mkb meebewegen met de circulaire economie. Menno Vos, lector Leven Lang Ontwikkelen, hogeschool Windesheim
15:25 Een circulaire skills benadering voor het mkb. Maurijn Odé, practor Circulaire Regionale Economie, RoC van Amsterdam-Flevoland

15:45 Interactieve sessies over de huidige uitdagingen en kansen vanuit publiek-private samenwerking Flevoland Circulair in Denken en Doen
16:45 Afsluiting
17.00 Netwerkborrel

page1image44965392 page1image44965600