Skip to main content

Strategische agenda Flevoland

Het is u vast niet ontgaan; Nederland en ook onze regio staat de komende jaren voor grote opgaven. Gemeenten, provincie en waterschap zijn inmiddels in gesprek met het Rijk om te komen tot een gezamenlijke agenda waarin onder andere woningbouw, landbouw, economie, water, klimaat, energie en onderwijs een plek krijgen. Onlangs bracht minister Hugo de Jonge van VRO in dat kader een bezoek aan onze provincie. Uitgangspunt voor Flevoland is dat we willen bouwen aan een samenleving. Goede samenwerking met de maatschappelijke partners en ondernemers is essentieel om met de vragen van morgen en overmorgen ‘samen aan de slag’ te gaan.

De gezamenlijke overheden in Flevoland nodigen u graag uit voor de bijeenkomst ‘Samen aan de slag’ op 15 december 2022.

Wat, waar, wanneer en voor wie?

• Wat: Informatiebijeenkomst over de Strategische Agenda Flevoland

• Wanneer: 15 december 2022, van 15.00 uur tot ongeveer 18.00 uur

• Waar: provinciehuis, Visarenddreef 1, Lelystad

• Voor wie: maatschappelijk partners en ondernemers in Flevoland

• Aanmelden voor 30 november via [email protected]

De strategische agenda Flevoland

Rijk en regio (gemeenten, waterschap en provincie) werken in de Strategische Agenda Flevoland (SAF) aan een gezamenlijk perspectief op de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling van de regio. Dat perspectief voor de Flevolandse samenleving kunnen we als overheden alleen realiseren samen met onze partners: bedrijven, kennisinstellingen en andere maatschappelijke partners. Daarom nodigen wij u van harte uit om met ons mee te denken over deze agenda voor de ontwikkeling van Flevoland en de langjarige samenwerking die we met het Rijk hierover willen aangaan.

Programma

U bent na deze bijeenkomst op de hoogte van de langjarige ontwikkelingen in Flevoland en de strategische agenda Flevoland. Ook is er gelegenheid met ons mee te denken en bijvoorbeeld aan te geven hoe u in het verdere proces betrokken wilt zijn. Ook bestuurders die zich met deze samenwerking bezighouden zijn aanwezig en gaan graag met u in gesprek. Wij hopen dat de oogst van deze dag zal leiden tot een verdere samenwerking in de komende jaren. Het uiteindelijke programma ontvangt u een week van te voren.

Aanmelden

Wij vernemen graag voor 30 november of u de bijeenkomst zal bijwonen. Kunt u niet aanwezig zijn dan staat het u vrij om iemand anders
namens uw organisatie te laten deelnemen aan de bijeenkomst. Als u dat prettig vindt dan mag u 1 persoon uit uw organisatie meenemen. Wilt u bij uw aanmelding vermelden welke personen aanwezig zijn?

U kunt mailen naar [email protected].

De gemeenten, waterschap en provincie organiseren dit samen. Wij hopen u te ontmoeten 15 december!