Skip to main content

Verenigd Bedrijfsleven Zeewolde (VBZ) wil samen met de Bedrijfskring Zeewolde (BKZ) zich inzetten voor een toekomstbestendig en blijvend aantrekkelijk bedrijventerrein Trekkersveld, in samenwerking met de ondernemers. De bedoeling is dat dit gaat gebeuren via een Bedrijven Investerings Zone (BIZ). Die BIZ kan alleen gerealiseerd worden  als voldoende ondernemers ja zeggen. Hiervoor zal de komende maanden het gesprek worden gestart en wordt er samen met de ondernemers een plan gemaakt.

“De economie en onze omgeving veranderen snel”, geeft BKZ voorzitter Luuk Salomons aan, ”En de locatie waar een bedrijf gevestigd is heeft veel invloed op een bedrijf. Daarom willen we, samen met de ondernemers, aan het werk voor een wervend, aantrekkelijk, samenwerkend en goed georganiseerd Trekkersveld”. Via parkmanagement met financiering via BIZ kan dit gerealiseerd worden.

Gesteund door gemeente Zeewolde

De BIZ wordt gesteund door de gemeente Zeewolde. Een goed functionerend Trekkersveld is belangrijk voor de werkgelegenheid, maar bijvoorbeeld ook voor de aantrekkingskracht van Zeewolde. Er zijn zo’n 170 bedrijven gevestigd. Veel bedrijven hebben contacten over de hele wereld. Zo is Trekkersveld met al haar bedrijven ook een visitekaartje voor Zeewolde.

De bedoeling is dat de komende maanden een projectteam van ondernemers wordt gemaakt dat samen met projectleider Eduard Plate een actieplan zal gaan maken. Er zullen ook ambassadeurs komen, die het project zullen ondersteunen en die contact onderhouden met een aantal ondernemers. “Zo krijgen we zicht op wensen van ondernemers. Wat is belangrijk de komende jaren. Zijn er nieuwe aandachtspunten en ideeën”.

Samenwerken positief effect voor bedrijven

Bedrijventerreinen met parkmanagement zijn goede gesprekspartner van de gemeente en provincie. Hebben vaak ook beter toegang tot subsidie programma’s voor bijvoorbeeld de energie transitie. Maar men kan bijvoorbeeld ook samenwerken voor het aantrekken van bedrijven.

Speerpunten voor het parkmanagement zijn energie transitie, (cyber-) veiligheid, bereikbaarheid en uitstraling. Een gezamenlijke agenda van ondernemers en gemeente is een belangrijke succesfactor voor een werklocatie als Trekkersveld.

In een BIZ betalen alle bedrijven mee. De bijdrage is afhankelijk van de WOZ waarde van het pand.

Er zal de komende maanden veel werk verzet moeten worden. Want de BIZ komt er alleen als minimaal 50% van alle bedrijven gaat stemmen en minimaal 2/3 van de stemmers ja zegt voor de BIZ.  De voorstemmers moeten meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers. Als de BIZ er is kan beter worden samengewerkt aan een blijvend aantrekkelijk, toekomstbestendig Trekkersveld. Meer informatie via www.trekkersveld.biz.

Foto’s: Luuk Salomons (voorzitter BKZ), Eduard Plate (projectleider BIZ)