Skip to main content

Deze maand is de ondernemersmicrofoon in handen van Tijmen Koelewijn van Select4Jobs. Select4Jobs is in 2016 opgericht en is gespecialiseerd in recruitment.

Tijmen: ‘Mijn achtergrond ligt in de wereld van personeelsbemiddeling. Ik heb ervoor gekozen zelfstandig ondernemer te worden omdat ik graag wil doen wat ik leuk vind en mijn brede kennis en ervaring in wil zetten op de manier waar ik energie van krijg. Als zelfstandig ondernemer kan ik snel inspelen op de markt- en brancheontwikkelingen. Door de hoge graad van automatisering en het uitbesteden van werkzaamheden die niet tot mijn corebusiness behoren, heb ik geen personeel in dienst.’

Wat is de core-business van het bedrijf? Wat is de afzetmarkt of het werkgebied lokaal/regionaal/nationaal/internationaal?

Select4Jobs is gespecialiseerd in recruitment. De belangrijkste activiteiten zijn onder te verdelen in Interim Recuitment, Bemiddeling van ZZP-ers, Werving & Selectie en Advisering op het gebied van recruitment. Ik richt mij met deze activiteiten hoofdzakelijk op bedrijven en organisaties in Nederland.

Wanneer is het bedrijf opgericht en wat is de voorgeschiedenis?

Het bedrijf is medio 2016 opgericht, nadat ik zo’n 20 jaar actief ben geweest in verschillende functies bij uitzend- en detacheringsbedrijven en ik de sterke behoefte had om mijn eigen weg te kiezen. Tevens kan ik hierdoor sneller inspelen op de ontwikkeling in de snel veranderende markt en een betere balans vinden in werk en privé. Echt doen wat je leuk vindt, staat bij mij hoog in het vaandel.

Hoeveel mensen werken in jouw bedrijf?

Ik heb geen medewerkers in dienst. Ik heb een periode wel intensief samengewerkt met enkele zelfstandige partners, maar dat bleek geen succesformule te zijn. Sinds 2019 werk ik daardoor weer zelfstandig.

Hoe ziet jouw werkweek eruit?

Mijn werkweek is erg gevarieerd en doordat mijn werkveld erg dynamisch is, is eigenlijk elke werkweek weer anders. Maar dat spreekt mij juist aan. In grote lijnen ben ik dagelijks bezig met het verbinden van bedrijven en organisaties met nieuwe werknemers of ZZP-ers. Het operationele proces bestaat wekelijks uit het zoeken en vinden van nieuwe medewerkers, contacten onderhouden, netwerken, gesprekken voeren, zorgen dat de administratie op orde is, en nog meer. Wekelijks zie je mij veel bellen, mailen, video-calls en video-overleg voeren met kandidaten en opdrachtgevers. Ook het voeren van gesprekken op locatie komt voor, maar veel minder dan eerst gebruikelijk was. Nu vind ik een persoonlijk gesprek belangrijk, maar met de moderne technieken kun je veel sneller en efficiënter werken en bespaar ik mijzelf veel inproductieve tijd. Eigenlijk kan ik daardoor meer werk verzetten in minder tijd en dat komt mij zeer goed uit.

Doen jullie ook aan MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)?

‘Door mijn manier van werken draag ik eigenlijk direct bij aan MVO. Ik zorg er namelijk voor dat ik erg weinig hoef te reizen voor mijn werk. De huidige Corona-tijd heeft hier ook aan bijgedragen. Het werken op afstand wordt meer geaccepteerd. Naar de toekomst toe zal ik er steeds rekening mee houden.’ Zo is de wens van Tijmen om in de nabije toekomst ook vanuit zijn bedrijf bij te dragen aan ‘goede doelen’.

Zeewolde staat elk jaar in de top drie van duurzaamste gemeenten en wil dubbelneutraal zijn. In hoeverre heeft jouw onderneming mogelijkheden om duurzaam te werken? In hoeverre doet je dat al en heb je wat dat betreft nog wensen of plannen? Medewerkers/pand/omgeving/ logistiek etc.(duurzaam in de breedste zin des woords: people, planet, profit).

Ik werk vanuit huis en duurzaam werken vind ik belangrijk. De eerst stap is gezet en deze maand nog worden er zonnepanelen geplaatst en dat is gunstig voor het energieverbruik. Daarnaast houd ik er rekening mee bij toekomstige plannen en investering. Verder zal het werken op afstand prioriteit blijven hebben en hoeft er veel minder gereisd worden.

Ben je ook buiten je bedrijf actief voor het bedrijfsleven (al dan niet in uw sector, bijvoorbeeld een branchevereniging, Bedrijfskring, werkgeversorganisatie). Als je buiten jouw bedrijf actief bent, waarom?

Ik ben lid van de Bedrijfskring Zeewolde en ben actief in de evenementencommissie van de Bedrijfskring. Daarnaast ben ik lid van ZZP-Nederland, omdat ik vind dat de zelfstandig ondernemer zonder personeel meer een stem moet laten horen, met name naar de politiek toe en ook omdat het een geweldig platform biedt voor gezamenlijk zaken te regelen en mijn netwerk te vergroten.

Hoe zie je de toekomst van je bedrijf? Waar staan jullie over x-jaar? Ik zie de toekomst rooskleurig tegemoet.

Recruitment is een vakgebied, waar steeds meer vraag naar is en komt. Het wordt steeds internationaler, want eigenlijk maakt het voor veel soorten werk niet meer uit waar je zit. Ik zie dat al in de praktijk en ik krijg al vaker aanvragen van bedrijven en organisaties van buiten Nederland, die internationaal actief zijn. Over 5 jaar is mijn bedrijf verder gegroeid in omzet, werk ik internationaler en is mijn netwerk nog groter geworden.

Is er nog iets dat je kwijt wilt? Noviteiten/nieuwe producten/innovaties.

Veel bedrijven (vooral MKB) lopen nog achter bij de ontwikkelingen in mijn vakgebied. In de huidige (zeer) krappe arbeidsmarkt zie je dat nog sterker. Dit komt deels door onwetendheid, maar soms ook door het te lang blijven vasthouden aan het oude. Ontwikkelingen gaan in het algemeen steeds sneller en in de wereld van recruitment nog harder. Uit mijn praktijk blijkt dat het ook voor MKB-bedrijven goed mogelijk is om bij te blijven. Heb je de kennis en ervaring niet in huis, huur die dan in.

Welk evenement van de Bedrijfskring zal niet snel voorbij laten gaan?

De maandelijkse netwerkborrel, de ondernemer van het jaar verkiezing en de ALV en het kerstdiner in december.

Wat zou je in de toekomst voor de Bedrijfskring willen betekenen?

Voorlopig een actief lid en wat de toekomst gaat brengen, dat zien we tegen die tijd wel.