Skip to main content

Het Miljoenenontbijt voor bedrijfskringleden van de Regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde is met ruim 100 ondernemers druk bezocht. Traditiegetrouw organiseren de bedrijfskringen daags na de Prinsjesdag een ontbijtbijeenkomst om de aangekondigde maatregelen uit de miljoenennota te bespreken. Dit jaar was de Bedrijfskring Zeewolde (BKZ) de gastheer. Plaatsvervangend BKZ-voorzitter Linda Pelser heette klokslag 08.00 uur de bedrijfskringleden op woensdagmorgen 22 september welkom in het Ontmoetings- en Vergadercentrum Open Haven.  

Doorgerekend

Ook deze keer had een groep financieel deskundigen van Lentink De Jonge Accountants & Adviseurs de miljoenennota nageplozen en de (nieuwe)maatregelen in de rijksbegroting beoordeeld en doorgerekend. Het gaat hen daarbij vooral om de effecten voor werkgevers en ondernemers. Daarvoor waren de bedrijfskringleden op het vroege uur speciaal gekomen. Henk Scholman en Martin Klomp van Lentink De Jonge lichtten de punten toe.  Natuurlijk stonden zij uitgebreid stil bij de, deze keer,  nogal beleidsarme miljoenennota. Desondanks heeft het demissionaire kabinet voor ondernemers nog wel een paar verrassingen in petto, zo hield Scholman zijn gehoor voor. Wie bijvoorbeeld in een elektrische auto van de zaak rijdt, krijgt te maken met een korting op de bijtelling. De bijtelling bedraagt straks 16%, terwijl de maximale cataloguswaarde waarover de korting op de bijtelling geldt in stappen wordt verlaagd naar 30.000 euro.  Aan de andere kant is er weer een lichtpuntje voor ondernemers die willen investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. In 2022 kan er maximaal 45% van de milieu-investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst.  Ook stonden beide heren uitvoerig stil bij de ontwikkelingen die op de achtergrond spelen bij het ministerie van Financiën en waar ondernemers in de komende jaren zeker mee te maken gaan krijgen.  Een voorbeeld zijn de beperkende maatregelen waar de overheid mee wil komen als het gaat om het terugdringen van de omvang van leningen van DGA’s vanuit hun BV’s. 

Opgewekt

Na afloop van het miljoenenontbijt was er gelegenheid voor de aanwezige ondernemers om onderling van gedachten te wisselen; vele leden lieten deze – hernieuwde – netwerkmogelijk niet onbenut. De stemming was opgewekt, al was er hier en daar ook een kritische noot over de coronamaatregelen, die een open horeca- en evenementenbezoek nog in de weg staan. Ook de krapte op de arbeidsmarkt begint in de Regio Noordwest Veluwe en Zeewolde merkbaar te worden, zo viel te beluisteren.  De Bedrijfskring Zeewolde is groot voorstander van samenwerking in de regio. Het gezamenlijke Miljoenenontbijt is daar een mooi voorbeeld van.