Skip to main content

Geachte heer, mevrouw,

Op woensdag 27 januari van 12.00 tot 13.00 uur én vrijdag 29 januari van 15.00 tot 16.00 uur organiseren VNO-NCW, MKB-Nederland en SBB de webinar ‘Praktijkleren in het mbo’. Wij informeren u over de mogelijkheden die het derde steun- en herstelpakket biedt voor het om- en bijscholen van uw (nieuwe) medewerkers.

In 2021 komt, op basis van de steun- en herstelmaatregelen van het kabinet, 63 miljoen euro beschikbaar voor kortdurende bij- en omscholing van werkenden en werkzoekenden via praktijkleren in het mbo. Bij praktijkleren in het mbo wordt werken gecombineerd met het doen van (een deel van) een mbo- opleiding, gericht op het behalen van een praktijkverklaring, certificaat of diploma. Uit de extra middelen worden zowel de kosten voor de mbo-instelling als die voor het leerbedrijf gesubsidieerd.

Hoewel de concretisering van de vergoedings- en subsidieregelingen nog in volle gang is, willen wij u graag in een onlinebijeenkomst bijpraten over de hoofdlijnen. In de webinar krijgt u meer informatie over de vormen van praktijkleren in het mbo. U hoort hoe nieuwe medewerkers via kortdurende mbo-trajecten worden omgeschoold, zodat zij inzetbaar zijn in uw organisatie. Daarnaast krijgt u meer informatie over het derde steun- en herstelpakket.

Deze voorlichtingsbijeenkomst is specifiek bedoeld voor leerbedrijven, brancheorganisaties en O&O- fondsen. Ook als u geen erkend leerbedrijf bent, maar wel openstaat voor het opleiden van (nieuwe) werknemers, is de voorlichting interessant voor u. Via onderstaande link kunt u zich aanmelden voor een van de webinars. Minimaal twee werkdagen voor de bijeenkomst ontvangt u van ons het programma en de digitale link.

Aanmelden

Met vriendelijke groet,
VNO-NCW, MKB-Nederland en SBB