Skip to main content

Lelystad, 9 oktober 2020
Henk Strookappe heeft per 7 augustus 2020 zijn functie als penningmeester neergelegd. Zijn opvolgster is drs. Yvette de Bake. Zij is vestigingsdirecteur van Flynth adviseurs en accountants in Almere.

Henk Strookappe is gedurende 8 jaar als penningmeester bij de Stichting actief geweest. Na een uitdagende start heeft hij een financieel gezonde stichting overgedragen aan Yvette de Bake.
Voorzitter Tom Lansink bedankte Henk voor zijn inzet. Hij memoreerde onder andere de jaarlijkse uitdaging om het Flevopenningen gala met de krap bemeten beschikbare middelen extra cachet te geven.
Henk Strookappe bedankte het bestuur voor het geschonken vertrouwen dat hij de afgelopen jaren heeft ontvangen. Door de goede samenwerking zijn mooie en waardevolle vriendschappen ontstaan, die door het vertrek niet zullen wegvallen. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het penningmeesterschap bij Yvette in goede handen ligt en hij wenste Yvette veel succes.

De samenstelling van het bestuur van Stichting Flevopenningen is nu als volgt:
* voorzitter – Tom Lansink, directeur-eigenaar Lansink B.V.
* secretaris – Bas van Dijen, partner van Okkerse & Schop Advocaten
* penningmeester – Yvette de Bake, vestigingsdirecteur Almere – Flynth adviseurs en
   accountants
* Onno Vermooten, directeur Concern voor Werk en directeur Werkbedrijf Lelystad

* Meine Breemhaar – algemeen directeur KMM Groep – is beschermheer
* Jan-Nico Appelman – Gedeputeerde Economische Zaken provincie Flevoland – is
   adviseur.