Skip to main content

Strukton Civiel Noord & Oost gaat in opdracht van Provincie Flevoland het fileknooppunt bij de rotonde Ganzenweg-Knardijk aanpakken. Het project bestaat uit het aanleggen van een ongelijkvloerse kruising met bijkomende werkzaamheden. Daarnaast wordt aan de Hoge Dwarsvaart een natuurvriendelijke oever aangelegd. Zij gaan deze werkzaamheden de komende jaren uitvoeren, en proberen hierbij de bestaande wegen zo veel mogelijk beschikbaar te houden voor verkeer.

Normaliter organiseren zij een informatieavond of gezamenlijk overleg om het ontwerp en de werkzaamheden toe te lichten. In verband met de huidige situatie omtrent COVID-19 zien zij zich echter genoodzaakt om dit uit te stellen tot na 1 september. Daarom willen zij u middels de onderstaande brief zo goed mogelijk informeren. Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben, kunt u contact met omgevingsmanager Ellen de Waard opnemen door te bellen met 0541 58 41 11.