Skip to main content

Deze maand is de ondernemersmicrofoon in handen van Anita Meijer van Tolken Select. Nadat zij in 1993 haar studie Personeelsmanagement heeft afgerond, start ze met haar man Wajih Jaafar het tolken- en vertaalbureau Arabicom, Later richten zij Tolken Select op, het enige Bemiddelingsbureau voor tolken en vertalers in Nederland dat permanent educatie aanbiedt aan tolken en vertalers.

‘Tijdens mijn studie leerde ik mijn man kennen, waarmee ik na mijn studie het bedrijf Arabicom oprichtte en in 2011 hebben we Tolken Select opgericht. Wajih kwam in Nederland als vluchteling uit Libanon. Door onze eigen ervaringen weten wij hoe het is om als vluchteling in Nederland te verblijven en daarom past ons bedrijf zo goed bij ons en kunnen we ons steentje bijdragen aan de maatschappij.’

Kan je wat meer vertellen over het ontstaan van jullie bedrijf? ‘Wajih kwam uit Libanon en sprak geen Nederlands. Ik kwam hem tegen op een station en hij vroeg mij de weg naar de trein naar Leeuwarden. Ik wees hem de weg, we raakten aan de praat en wisselden adressen uit. Thuisgekomen in Winschoten heb ik hem een kaartje gestuurd met de vlag van Nederland. Zo begon een schrijfrelatie. Kort daarna hebben we nog eens afgesproken. Wajih wilde graag studeren, maar moest daarvoor eerst Nederlands leren. Mijn vader is docent en heeft hem de basis van het Nederlands bijgebracht. Daarna heeft Wajih een studie Nederlands in Groningen gevolgd. Inmiddels was ik verhuisd naar Amersfoort en deed de studie Personeelsmanagement. Wajih ging na zijn studie Nederlands een studie Arabisch doen aan de Universiteit in Utrecht en zo gingen we samenwonen in Amersfoort. We studeerden allebei af in 1993 en besloten Arabicom te starten, een tolk- en vertaalbureau in de Arabische taal. Er was toen nog vrijwel geen internet, dus we deden onze marketing door te flyeren in de stad. Zo kwamen we aan onze eerste klanten. Via een opdracht ontdekten we Zeewolde en besloten hier te gaan wonen. In 2010 kwam er nieuwe wetgeving over bijscholing voor tolken en vertalers. Daar zijn wij op ingesprongen en hebben Tolken Select opgericht, een trainingsbureau voor tolken en vertalers, waar we in 2013 een overgang hebben gemaakt naar bemiddelaar.’

Wat is jullie core-business? Onze core-business is het inzetten van tolken bij taalbarrières. We zijn het enige bemiddelingsbureau dat permanent educatie aanbiedt aan tolken en vertalers. We doen telefonische dienstverlening, tolken op locatie, conference calls, etc. We hebben diverse aanbestedingen gewonnen en zijn een professionele bemiddelaar. We worden voor veel opdrachten gevraagd. Naast tolkdiensten zijn er achterliggende vertaaldiensten, die verzorgen wij ook. We hebben zo’n 2500 tolken en vertalers in onze database met meer dan 130 talen. We hebben algemene tolken, maar ook tolken die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld rechtspraak, gezondheidszorg en zelfs met een technische achtergrond. Die zetten we bijvoorbeeld in bij trainingen op shipyards. Die tolken moeten zich goed voorbereiden, omdat er vakjargon gebruikt wordt. We zijn er trots op dat we als één van de weinige bureaus de ISO 18841 certificering voor tolkdiensten hebben en we hebben de ISO 9001 certificering voor processen.’

Hoe ziet jouw werkweek eruit? ‘Ik werk 5 dagen per week. We beginnen elke dag met het hele team met koffie en thee en hebben dan teamoverleg en nemen de dag door. We weten nooit wat er die dag gedaan moet worden, omdat ad hoc ingebeld kan worden op onze tolkentelefoon. Bijvoorbeeld door gemeenten en sociale diensten. Zij hebben afspraken met cliënten en komen er soms tijdens het gesprek achter dat de cliënten minder Nederlands spreken dan ze dachten. Dan bellen ze ons! Ook maak ik offertes voor congressen, informeer tolken over hun opdrachten. Daarnaast doe ik veel om mijn netwerk uit te breiden. Dat vind ik leuk en belangrijk om te doen. Niet alleen voor mijn eigen omzet, maar ook om anderen te helpen met mijn netwerk.’

Hoeveel mensen werken er bij jullie? ‘Zes personen op kantoor. Twee tot drie personen voor de tolkentelefoon. De klant moet namelijk binnen drie minuten een tolk aan de lijn hebben. Ook bellen tolken ons voor trainingen en bijscholing of omdat ze hun verhaal kwijt willen na een lastig gesprek.’

Wat doen jullie aan MVO? ‘Wij steunen asielzoekers altijd! Als die bij ons binnenlopen helpen we hen en ze kunnen hun verhaal kwijt bij ons. We zijn zelf in Libanon en Syrië geweest en weten waar vluchtelingen het over hebben. We spreken bij scholen met de docenten om hen te informeren waarom mensen naar Nederland komen. En veelbelovende vluchtelinge die talig zijn, geven wij de kans om het traject in te gaan om tolk te worden. Zo kunnen ze met hun eigen taal in Nederland aan de slag!’
Hoe zie je de toekomst van je bedrijf? ‘Ik denk dat we over een paar jaar één van de grootste tolkenbemiddelaars van Nederland zijn. Op dit moment gaan we al internationaal. We kunnen daardoor meer talen bieden in de combinatie Engels/vreemde taal. We zijn met een lokaal communicatieadviesbureau bezig met het inrichten van een portal op onze website om tolken en vertalers te informeren. Dit kan zijn van leasemogelijkheden, trainingen, verzekeringen en pensioenen tot advies over het inrichten van je website als visitekaartje.’
Nog even over de Bedrijfskring. ‘Wij zijn vrij laat lid geworden van de BKZ, omdat we onvoldoende doorhadden wat BKZ doet. We vinden het belangrijk dat er een partij is die de belangenbehartiging voor ondernemers doet in Zeewolde en ook in Flevoland. Een ander aspect waar ik gebruik van maak bij de BKZ, is het netwerken en contact maken met nieuwe bedrijven. Je ziet zo welke bedrijven er in Zeewolde zitten.’