Skip to main content

Tijdens de borrel van de Bedrijfskring afgelopen donderdag vertelde Willemien van Putten van Horizon over de Voucherregeling. Deze is bij veel MKB-ondernemers in Flevoland al wel bekend. Vooral de vouchers Kennis & Expertise en persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer, vinden aftrek. De voucher Bedrijfsscholingscan een stuk minder begrijp ik. En dat is opmerkelijk.

Het doel van de voucher ‘bedrijfsscholingsscan’ is een financiële tegemoetkoming bij het inschakelen van externe deskundigheid voor het uitvoeren van een arbeidsvitaliteit scan.

Zonder vitale medewerkers geen bedrijfsgroei                    

Als je als ondernemer wilt groeien met je bedrijf, dan is het relevant en interessant om te weten hoe het met de vitaliteit van je medewerkers is gesteld. Is je huidig personeelsbestand voldoende toegerust om je ambities te verwezenlijken? Fitte, gemotiveerde en goed toegeruste medewerkers zijn een voorwaarde voor je bedrijfsgroei.  

Wil je als ondernemer:

 • zicht op de arbeidsvitaliteit van je medewerkers?
 • je medewerkers binden aan je bedrijf en betrokken houden?
 • werken aan verzuimreductie?

Laat een arbeidsvitaliteitscan uitvoeren!

Een arbeidsvitaliteitscan geeft je als ondernemer zicht op:

 • de betrokkenheid van je medewerkers
 • de ervaren werkbelasting door je medewerkers
 • het welzijn van je medewerkers
 • de levensstijl van je medewerkers

Inzicht hierin is belangrijk om een gericht actieplan te kunnen maken, dat bijdraagt aan de vitaliteit van je medewerkers en daarmee aan de versterking en/of groei van je onderneming.

Vitaliteitscan

Vitaliteit is het vermogen om sociale, psychische en emotionele uitdagingen aan te gaan en zelfsturing hieraan te geven ter bevordering van je eigen welbevinden met als resultaat levenskracht!

De Vitaliteitscan is een gevalideerd meetinstrument en geeft een indicatie van vitaliteit op verschillende gebieden. De score komt tot stand door deze te vergelijken met de scores van andere werkende mensen in Nederland.

De rapportage van de Vitaliteitscan bevat de volgende onderdelen:

 • Werkbelasting
  • Fysieke werkbelasting
  • Mentale werkbelasting
  • Klachten arm nek schouder
  • ontspanning
 • Werkperspectief
  • Team
  • Leidinggevende
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Organisatie
  • Betrokkenheid
  • Prognose
 • Welzijn
  • Spanning
  • Somberheid
  • Slapen
  • Coping-stijl
 • Levensstijl
  • Beweging
  • Roken
  • Alcohol
  • Voeding

Met de rapportage heb je een prachtig document in handen om met je medewerker in gesprek te gaan. Zo verkennen jullie samen wat hij of zij nodig heeft om vitaal en met enthousiasme mee te werken en bouwen aan de groeiambitie die je als ondernemer hebt. Op deze manier kunnen jullie samen komen tot een gericht actie- en ontwikkelplan met eventuele scholingsafspraken.

Interesse?

In het kader van dit onderzoek kun je als ondernemer gebruik maken van de Voucher Bedrijfsscholingscan. Deze bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000,– ex btw. De voorwaarden voor deelname aan deze subsidieregeling zijn:

 • Je hebt een MKB-bedrijf
 • Je bent hiermee gevestigd in Flevoland én je voert je activiteiten uit in Flevoland
 • Je hebt een groei-ambitie, die concreet leidt tot meer omzet en/of werk (personeel)

Meer informatie? Neem contact op met Reina Janssen,
06-10743340, [email protected]