Skip to main content

Vanwege het aflopen van het tweede bestuurstermijn van een aantal van onze Bedrijfskring bestuursleden ontstaan er per 15 december 2017 een tweetal vacatures binnen ons bestuur.

Het huidige bestuur bestaat uit zeven leden. Het zijn betrokken mensen die nauw betrokken zijn bij het Zeewolder bedrijfsleven. De bestuursleden komen één keer per maand voor de bestuursvergadering bij elkaar.

Wij zijn bij voorkeur op zoek naar een kandidaat voorzitter en een algemeen bestuurslid.

Beide functies betreffen een onbezoldigde functie met maximaal twee zittingstermijnen van drie jaar.

Voor aanvullende informatie of vragen kunt u contact opnemen met:
Vice-voorzitter Rixt Dijkstra 06-10687600
Secretaris Albert Stoter 06-21503510

Ben u geïnteresseerd in een functie binnen ons bestuur of kent u iemand die hiervoor geschikt zou zijn?

Dan ontvangen wij graag uw motivatie per e-mail via ons bestuurssecretariaat.