Skip to main content

BIZ Trekkersveld Zeewolde, BKZ

 

ONDERZOEKSPROJECT BIZ TREKKERSVELD GAAT FINALE FASE IN

Het dit voorjaar gestarte onderzoek naar de mogelijke vestiging van een zogenaamde Bedrijven Investerings Zone (BIZ) voor het Trekkersveld, gaat binnenkort de finale fase in.

Op woensdagavond 25 oktober a.s. zullen alle Trekkersveld ondernemers meer in detail worden geïnformeerd over de plannen op een BIZ-Ondernemers-bijeenkomst, te houden bij Royal Herkel BV. 

Klik hier om het Programma van BIZ Trekkersveld op 25 oktober te downloaden

De projectgroep van Trekkersveld ondernemers is, onder leiding van voorzitter Wim van den Noort, klaar om deze finale fase in te gaan. Alle procedurestukken zijn deze week bij de gemeente in de routing gegaan, hetgeen moet leiden tot de vaststelling van een BIZ-verordening Trekkersveld in de gemeenteraads-vergadering van 2 november. Direct aansluitend daarop zal de formele stemmingsperiode over de plannen starten voor alle betrokken ondernemingen die een pand in gebruik hebben op Trekkersveld I, II of III. Als de stemming een positieve uitslag krijgt, dan zal er per 1 januari 2018 sprake zijn van een BIZ-Zone Trekkersveld, met alle bijbehorende structuren.

Projectgroeplid en DGA van Omnivent Techniek BV, Luuk Salomons, daarover: ‘Trekkersveld is dè economische motor van het Zeewolder bedrijfsleven. Een goed en collectief georganiseerd bedrijfsterrein is nodig om de vele kansen die samenwerking biedt echt te benutten en om ook naar de toekomst toe de waarde van Trekkersveld in de breedste zin te borgen’.

Een Bedrijven Investerings Zone is een begrensd gebied. In dit geval het gehele Trekkersveld, waarin alle ondernemers zich heel gericht organiseren, nauw samenwerken en op basis van solidariteit bijdragen aan de uitstraling, veiligheid, voorzieningen en economische bedrijvigheid van hun zone. In Nederland zijn, op initiatief van het lokale bedrijfsleven, al ruim 200 BIZ zones opgericht. De praktijk leert dat er, op basis van de BIZ structuur, veel economische spin-off te behalen is en dat het in de meest ruime zin bijdraagt aan de waarde van een bedrijventerrein.

De gemeente vervult een faciliterende en toezichthoudende rol , maar heeft geen zeggenschap over het geld.  Kern van de BIZ constructie is “van, voor en door ondernemers!’

Wethouder Egge Jan de Jonge: “Wij vinden het belangrijk om het oprichten van een BIZ voor Trekkersveld zo goed mogelijk te faciliteren. De BIZ constructie zorgt voor een verdere versterking van de onderlinge samenwerking van de ondernemers op het Trekkersveld I, II en III en voor versterking van de samenwerking met de gemeente.”

Het onderzoek naar de BIZ voor Trekkersveld is een initiatief van de Bedrijfskring Zeewolde. Nadere informatie is ook te vinden op www.trekkersveld.biz .

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot de voorzitter van de projectgroep Wim van den Noort ([email protected]).