Skip to main content

Een veilige brug zonder beperkingen

Minimale hinder

In de eerste week van september starten Rijkswaterstaat en Combinatie NU (Mourik en BESIX) met de renovatiewerkzaamheden aan de Nijkerkerbrug. De meeste werkzaamheden vinden vanaf de onderkant van brug plaats, waardoor de hinder voor de omgeving minimaal is. Halverwege september wordt het fietspad naast de Slingerweg tijdelijk verlegd zodat de aannemer veilig kan werken onder het eerste brugdeel.

Weekendstremming voorjaar 2018

Om het brugdek boven de Slingerweg te vervangen en om de voegovergangen te vernieuwen, is het nodig om in of vlak na het voorjaar 2018 de brug voor alle weggebruikers een aantal weekenden af te sluiten. Op dit moment worden vier weekendafsluitingen voorzien en worden er ook reserveweekenden ingepland mochten de werkzaamheden door (weers)omstandigheden niet kunnen starten of uitlopen. Omgeving en weggebruikers worden hierover tijdig geïnformeerd. Voor de scheepvaart wordt geen hinder verwacht.

Veilige brug zonder beperkingen

Sinds de bouw van de brug in de jaren ’60 nam de verkeersdrukte flink toe, daarom wordt de brug nu versterkt. Vrachtwagens met een maximaal gewicht van 60 ton mogen straks weer over de brug rijden. Het brugdeel boven de Slingerweg wordt vervangen, waardoor de doorrijhoogte 4,50 meter zal zijn. Daarmee heffen we de hoogtebeperking op die nu van kracht is ter hoogte van de Slingerweg. De fietspaden aan weerszijden van de brug worden van nieuw asfalt voorzien. Het beweegbare brugdeel blijft ongewijzigd, alleen de vaste onderdelen van de brug worden gerenoveerd. De wegindeling wijzigt daardoor niet. In september 2018 zijn de werkzaamheden klaar en kan de brug weer 30 jaar mee.

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat