Skip to main content

Logo BIZ Trekkersveld

Onderzoeksproject BIZ Trekkersveld Zeewolde krijgt steeds meer vorm


Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het project rondom de mogelijke vestiging van een BIZ (Bedrijven Investerings Zone) voor het belangrijkste en grootste industrieterrein van Zeewolde, het Trekkersveld.

 

inventariseren, analyseren en gesprekken

Voor de projectgroep is het nu vooral de fase van het inventariseren, analyseren en voeren van gesprekken. Zowel met betrokken ondernemers alsook met allerlei mogelijke business-partners die na realisatie van de zone een rol zouden kunnen gaan spelen.

 

Wat is een BIZ

Een Bedrijven Investerings Zone is een gesloten gebied. In dit geval het gehele Trekkersveld, waarin alle ondernemers zich heel gericht organiseren, nauw samenwerken en op basis van solidariteit bijdragen aan de uitstraling, veiligheid, voorzieningen en economische bedrijvigheid van hun zone. In Nederland zijn, op initiatief van het lokale bedrijfsleven, al ruim 200 BIZ zones opgericht. De praktijk leert dat er, op basis van de BIZ structuur, veel economische spin-off te behalen is en dat het in de meest ruime zin bijdraagt aan de waarde van een bedrijventerrein.

 

Eigen website

Ten behoeve van het project is nu ook een speciale website in de lucht gekomen. Op www.trekkersveld.biz is de belangrijkste informatie over het project terug te vinden. Ook de timetable met specifieke data is daar te raadplegen. Daaruit is af te leiden dat de projectgroep de plannen dit najaar zal presenteren aan alle Trekkersveld ondernemers. Aansluitend volgt dan de officiële stemmings-procedure onder verantwoording van de gemeente, want een BIZ is gebaseerd op een wettelijk instrument en kent een faciliterende rol vanuit gemeenten.

 

Het onderzoek naar de BIZ voor Trekkersveld is een initiatief van de Bedrijfskring Zeewolde.

 

Meer informatie

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot de voorzitter van de projectgroep Wim van den Noort ([email protected] of 06-22246236)