Skip to main content
Nieuws

Zeewolder ondernemers met duurzame ambities gezocht

By 25 april 2016No Comments

De Bedrijfskring Zeewolde en de gemeente Zeewolde hebben samen het initiatief genomen tot een project, dat ondernemers kansen biedt om stappen te zetten op het gebied van de verduurzaming van hun bedrijf. Met de duurzame ontwikkelingsmaatschappij Duurzom hebben ze per brief een oproep gedaan aan Zeewolder ondernemers om mee te doen aan dit initiatief. De gemeente heeft zich als één van de eerste projectdeelnemers aangemeld.

De gemeente Zeewolde is één van de duurzaamste gemeenten van Nederland. Ook in de toekomst wil ze graag goed blijven scoren. Zo wordt momenteel gewerkt aan een gemeentelijke energievisie. Ook zal het gemeentehuis verbouwd worden tot een energiezuinig gebouw met zonnepanelen op het dak. Maar de gemeente wil kijken naar wat er nog meer mogelijk is. Wat dat betreft is de gemeente een bedrijf als ieder ander en doet ze dus mee aan het project ‘Verduurzaming bedrijfsleven Zeewolde’.

Rixt Dijkstra, voorzitter van de bedrijfskring Zeewolde, en Gerben Dijksterhuis, wethouder Economische Zaken van de gemeente Zeewolde, schrijven in hun gezamenlijke oproep, dat duurzaamheid steeds meer bepalend is voor de continuïteit en winstgevendheid van bedrijven. Diverse kansrijke duurzame trends bieden mogelijkheden, waarop ondernemers kunnen inspelen. Steeds meer bedrijven zijn stappen op dit gebied aan het maken. Zeewolder ondernemers mogen niet achterblijven.

In het project wordt duurzaam ondernemen niet gezien als een te bereiken eindbestemming, maar als een proces. In dit proces wordt gezocht naar een wijze van ondernemen die de balans tussen mens, natuur en economie bewaart. Toekomstige generaties dagen ondernemers uit dit leer- en groeiproces aan te gaan.

In het project stellen ondernemers een duurzame agenda op aan de hand waarvan ze hun bedrijf de komende jaren stap voor stap (verder) verduurzamen. Ook nemen ze deel aan kringgesprekken, waarin ze hun ervaringen, kennis en inzichten met collega-ondernemers delen. De ontwikkelingsmaatschappij Duurzom biedt hierbij ondersteuning. De ervaringen die Duurzom elders in het land met deze werkwijze heeft opgedaan wijzen uit, dat deze een dynamiserend effect hebben op de realisering van duurzame ambities.

Om uitdrukking te geven aan het belang van dit project voor volgende generaties, krijgen de deelnemende bedrijven en instellingen om te beginnen een duurzaamheidscan aangeboden, uitgevoerd door jongeren van middelbare school Slingerbos |Levant.

Ondernemers die mee willen doen aan het project kunnen hun interesse tot 1 juni a.s. kenbaar maken aan Albert Stoter (secretaris Bedrijfskring Zeewolde, e-mail: [email protected]) of John de Vries (beleidsmedewerker duurzaamheid gemeente Zeewolde; e-mail: [email protected]). Ook kan een oriënterend gesprek worden gevoerd Gerard van Eck (procesbegeleider Duurzom, e-mail [email protected]).