Skip to main content
Nieuws

Tjibbe Joustra voorgedragen als voorzitter van de Raad van Commissarissen Floriade 2022

By 10 december 2015No Comments

Het college van B&W van Almere heeft de heer Tjibbe Joustra, de huidige voorzitter van de Onderzoeksraad voor veiligheid, voorgedragen als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de toekomstige Floriade BV voor de Floriade Almere 2022. Tegelijkertijd zijn Jannewietske de Vries, als gedeputeerde van Friesland verantwoordelijk voor het binnenhalen en organiseren van de Culturele Hoofdstad 2018 in Leeuwarden, en Jan Willem Griep, voormalig Rabobank directeur én oud-Floriade directeur, aangesteld als kwartiermakers en beoogde directie van de toekomstige Floriade BV.

“Wij hebben in deze drie personen een mooie combinatie gevonden van bestuurlijke senioriteit, ervaring met grote evenementen, financiële deskundigheid en verbinding met en kennis van de Nederlandse Tuinbouwwereld. Dat gecombineerd met een ondernemende hands on mentaliteit maakt dat er in mijn ogen nu een solide basis voor de bemensing ligt van de toekomstige Floriade BV.” Zegt Tjeerd Herrema, wethouder Floriade van de gemeente Almere.

De drie personen zullen op 1 januari 2016 voor de Floriade 2022 aan de slag gaan. In de eerste helft van 2016 zal naar alle waarschijnlijkheid de Floriade BV opgericht worden. “We gaan van inspiratie naar realisatie,” zegt Tjeerd Herrema, “de afgelopen jaren is er heel hard gewerkt aan plannen maken, afspraken maken en contacten leggen: nu staan alle lichten op groen om concreet aan de slag te gaan voor de Floriade 2022”.