Skip to main content

Afgelopen donderdagavond, 3 december,  waren zo’n vijftig ondernemers van Trekkersveld & Horsterparc naar de door VBZ, samen met diverse andere partijen, georganiseerde bijeenkomst over veiligheid & samenwerking gekomen. 

De ondernemers werden o.a. bijgepraat over het initiatief van de Bedrijfskring Zeewolde om in 2016 een BIZ te willen realiseren op het Trekkersveld. Er zal onderzoek worden gedaan naar de haalbaarheid en het draagvlak daarvoor bij de ondernemers op Trekkersveld.

Bedrijfsinvesterings zones zijn steeds populairder in Nederland. Het is een organisatie- en financieringsvorm voor samenwerking waarbij ook de gemeente een facilliterende rol speelt. Alle ondernemers binnen een zone betalen dan mee aan de financiering van de door de ondernemers zelf opgestelde plannen. Zeewolde kent al zes jaar een BIZ voor het centrumgebied.

De avond stond in alle opzichten in het teken van samenwerking, vooral rondom veiligheid. Er waren o.a. presentaties van de SBBF (Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland), beveiliger G4S, politie, brandweer en de VBZ. Ook werden de reslutaten bekendgemaakt van de begin november gehouden schouw op beide bedrijfsterreinen. Ook portefeillehouder veiligheid, burgemeester Gorter, was aanwezig op deze avond. Ook hij sprak de ondernemers toe en gaf aan blij te zijn met de samenwerking en met de initiatieven vanuit het bedrijfsleven.