Skip to main content
Nieuws

ZEEWOLDER BEDRIJFSLEVEN KAN UIT DE VOETEN MET GENOMEN BESLUIT M.B.T. ASIEL ZOEKERS CENTRUM

By 14 september 2015No Comments

Het Zeewolder bedrijfsleven, verenigd in de VBZ, kan uit de voeten met het deze week door het college genomen besluit, wat de weg vrijmaakt voor de opvang van 600 asielzoekers aan de Bosruiterweg in Zeewolde.

Het collegebesluit gaat uit van de opvang van 600 asielzoekers op genoemde locatie. Tijdens het recente beraad is vanuit het bedrijfsleven, bij monde van VBZ voorzitter Wim van den Noort, aangegeven dat, ondanks de kritische aspecten m.b.t. de lokatiekeuze, de besturen van de ondernemersverenigingen BKZ en VCZ zo’n keuze willen verdedigen naar de achterban. Een opschaling in de komende jaren, op die locatie, is voor het bedrijfsleven niet aan de orde.
De VBZ is blij met het feit dat het college, na veel wikken en wegen en het terdege luisteren naar de inbreng vanuit de raad, ondernemers, andere belangenbehartigers en burgers, tot dit besluit is gekomen.
De ondernemersverenigingen zullen hun achterban dan ook oproepen om positief om te gaan met dit besluit en de uitrol daarvan. ‘Laten we doen wat in ons vermogen ligt om ook vanuit het bedrijfsleven, een bijdrage te leveren aan de realisatie en het beheersbaar maken van dit AZC, met deze omvang op deze locatie. Als we nu als Zeewolder gemeenschap de verbinding en samenwerking zoeken dan helpt dat om tot zo’n goed beheersbare situatie te komen’ aldus de VBZ voorzitter.

Tot slot roept de VBZ het college op om heel stevig in te zetten op nakoming door het COA en de betrokken ondernemer m.b.t. alle gestelde rand-voorwaarden. Dat betreft o.a. de strikt noodzakelijke voorzieningen m.b.t. openbaar vervoer en de verbreding van de Bosruiterweg. Belangrijke aspecten voor de aanliggende bedrijfsterreinen.
De koepelstichting VBZ vertegenwoordigd in deze zowel de vereniging Bedrijfskring Zeewolde (BKZ) als de Vereniging Centrumondernemers Zeewolde (VCZ).

Voor nadere informatie kan kontakt worden gelegd met de voorzitter van de VBZ, Wim van den Noort.