Skip to main content

RabobankRob Donker, directeur Bedrijven Rabobank Flevoland

‘Met elkaar maken we klanten en hun omgeving sterker’

“We zijn al meerdere jaren betrokken bij de ‘Verkiezing van de Zeewolder onderneming’. We doen dit omdat we het belangrijk vinden dat er positief wordt gekeken naar ondernemerschap. Wij zijn er tenslotte in eerste plaats om bij te dragen aan de ambities van onze klanten. En dat kunnen we alleen doen als we ook oog hebben voor de omgeving van onze klanten. Dit betekent dat we moeten samenwerken. Overal waar mensen elkaar kunnen versterken. Door lokaal betrokken te zijn en actief te participeren in de maatschappij. Zo verbeteren we sectoren, onderlinge ketens en elkaars leef-en werkomgeving. De verkiezing van de Zeewolder onderneming is daar een mooi voorbeeld van. Gericht op individuele en zakelijke ambities. Voor nu en morgen. Want met elkaar maken we klanten en hun omgeving sterker; samen kijken hoe we het ondernemerschap in Zeewolde verder kunnen ontwikkelen.”