Skip to main content

Zeewolde zakelijkZeewolde Zakelijk is een onderdeel van de gemeente Zeewolde en heeft als hoofdactiviteit de promotie, acquisitie en verkoop van bedrijventerreinen in Zeewolde. De economische dynamiek in Zeewolde is hoog. Bedrijven werken onderling steeds meer samen en het aantal starters en doorstarters is groot. Door het innovatieve karakter draagt het bedrijfsleven in Zeewolde meer dan gemiddeld bij aan de economie van Flevoland. Sleutelwoorden zijn centrale ligging, ruimte en bereikbaarheid. Maar ook de kenmerken van de beroepsbevolking (relatief jong, hoog opgeleid en gemotiveerd), het goede ondernemersklimaat en het vaste aanspreekpunt bij de gemeente spelen een rol. De diverse bedrijventerreinen met eigen specifieke aantrekkelijke kenmerken, zorgen ervoor dat iedere ondernemer dé plek kan vinden in het middelpunt van Nederland.

Een heel belangrijk middel in de acquisitie is het onderhouden van bestaande contacten en relaties. De Bedrijfskring is voor Zeewolde Zakelijk een belangrijke relatie voor het in contact komen met bestaande bedrijven. De wethouder Economische zaken zit namens Zeewolde Zakelijk in de jury van de Verkiezing Ondernemer van het jaar. Door de gemeente Zeewolde wordt al een aantal jaren aan de Ondernemer van het jaar een cheque van 500 Euro uitgereikt die de ondernemer vervolgens mag overhandigen aan een zelf uitgekozen “goed doel”.

Zeewolde is een toplocatie voor bedrijven en dus ook een locatie met topondernemingen. Dit dragen wij graag uit bij onze promotie en acquisitie van de gemeente Zeewolde.

Zeewolde zakelijk.2