Skip to main content

RabobankRob Donker, directeur Bedrijven Rabobank Flevoland

‘Als je met elkaar deelt, leer je beter te vermenigvuldigen’

“We zijn al meerdere jaren betrokken bij de ‘Verkiezing van de Zeewolder onderneming’. We doen dit omdat we het belangrijk vinden dat er positief wordt gekeken naar ondernemerschap.

Je ziet dat er in deze tijden veel op ondernemers afkomt. Er zijn veel veranderingen. Hoe onderneem je anno 2013? Gelukkig merk je nog steeds dat er ondernemers zijn die kansen zien en deze benutten. Ook op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Met deze verkiezing maak je dat zichtbaar. Het is een mooi platform om te laten zien wat er in Zeewolde op het gebied van ondernemerschap gebeurt. Tijdens het verkiezingsproces merk ik als jurylid dat we kritisch naar elkaar luisteren en zorgvuldig een afweging maken. Aan de hand van de gekozen uitgangspunten kijken we objectief naar de genomineerden. Met uiteindelijk de verkiezing. De bedrijfskring biedt een platform waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten én elkaar inspireren. Dat is positief. Mijn motto is: als je met elkaar deelt leer je beter te vermenigvuldigen. Dus participeer met elkaar. Samen kijken hoe we het ondernemerschap in Zeewolde verder kunnen ontwikkelen.”