Skip to main content

loko itAl een lange historie in Zeewolde, een steady groeiende onderneming met recent de opening van een tweede locatie, maatschappelijk zeer betrokken bij Zeewolde, gedreven en ambitieus, innovatief en betrouwbaar: een paar van de overwegingen van de jury van de Zeewolder Ondernemersverkiezing om Loko IT-Specialisten tot winnaar 2012 uit te roepen.

In november hielden de drie genomineerde bedrijven, Morssinkhof Plastics, de Onderwijs Inkoop Groep en Loko IT-Specialisten, hun bedrijfspresentatie in de Verbeelding. Vooraf waren de bedrijven al bezocht door de jury om bedrijf en ondernemer op locatie te beoordelen. Tijdens de verkiezingsavond mochten ook de aanwezige Zeewolder ondernemers hun stem uitbrengen. En met meeweging van de motivaties van de uitgebrachte stemmen heeft de jury uiteindelijk de winnaar bepaald. ‘Nog niet zo eenvoudig’ aldus juryvoorzitter Richard Offermanns, bestuurslid van de Bedrijfskring Zeewolde en vanuit die functie tevens juryvoorzitter van deze verkiezing. ‘We willen de bedrijven zo objectief mogelijk beoordelen op de onderdelen innovatief vermogen, duurzaam ondernemerschap, continuïteit, maatschappelijke betrokkenheid en prijswaardigheid. Zo heeft de jury nadrukkelijk gekeken wat de finalisten doen om de huidige economische crisis het hoofd te bieden. Belangrijk, omdat hierin natuurlijk niet alleen het bedrijfsbelang maar ook de werkgelegenheid een rol speelt. En als Bedrijfskring Zeewolde gaan we uiteraard voor een gezond economisch klimaat en dito werkgelegenheid’.

‘Drie totaal verschillende bedrijven waar Zeewolde bijzonder trots op kan zijn’, zo laat ook Bedrijfskringvoorzitter Edwin Vels weten. ‘Loko IT-Specialisten is niet alleen een degelijk bedrijf maar ook zeer vergroeid met het dorp en het laat zich nadrukkelijk zien in het maatschappelijk leven, terwijl Morssinkhof Plastics juist weer een wereldwijde speler is die klanten als Coca Cola tot haar afnemers mag rekenen. En de Onderwijs Inkoop had zeker gewonnen wanneer we een prijs hadden gehad voor de meest innovatieve en dynamische starter. Deze jonge ondernemers hielden een bijzonder inspirerende presentatie tijdens de verkiezingsavond waar veel waardering voor was’.

Naast de bekendmaking van de winnaar van de Ondernemersverkiezing hield de Bedrijfskring tevens haar Nieuwjaarsreceptie. Een drukbezochte avond in de Verbeelding waarbij ondernemend Zeewolde in groten getale aanwezig was. Voorzitter Edwin Vels en burgemeester Gorter hielden een positieve Nieuwjaarsspeech, waarin met name naar de kansen voor het bedrijfsleven gekeken werd. Waar de Burgemeester tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie de vraag bij het bedrijfsleven neerlegde na te denken over de kabinetsplannen voor provinciale herindeling en gemeentelijke schaalvergroting gaf voorzitter Edwin in zijn speech direct reactie. Dat het bedrijfsleven zich graag richt op aansluiting bij de meest gunstige economische regio en zelfs hoe eerder hierover duidelijkheid is hoe beter. ‘Want duidelijkheid geeft zekerheid en dat is waar het bedrijfsleven in deze tijd behoefte aan heeft’, zo liet hij weten.

FlevopenningenGala
Als winnaar van de Zeewolder Ondernemersverkiezing is Loko IT-Specialisten automatisch genomineerd in de categorie Toponderneming op het FlevopenningenGala. Tijdens dit Gala-evenement strijden de winnaars van de zes Flevolandse gemeentes om de prestigieuze Flevopenning. Vorig jaar wist de Zeewolder winnaar Delarange Cosmetics ook deze prijs in de wacht te slepen en dat staaltje vakmanschap herhaalt de Bedrijfskring graag dit jaar.