Skip to main content

vanbeekGert- Jan van Beek kreeg staatssecretaris Frans Timmermans al over de vloer, de Commissaris van de Koningin, vertegenwoordigers van landen in Zuid- Amerika en Afrika. Hij haalde de krant in Peru. Bij de opening van de mestvergisterij schreef vrijwel elke krant in Nederland er wel over en veel nationale tv zenders gaven er aandacht aan.

Niet zo vreemd ook, de Maatschap van Beek- Kalsbeek, heeft wel de eerste mestvergister ter wereld die warmte levert aan een hele wijk. Er zijn meerdere van dit soort installaties, maar die leveren alleen stroom, de warmte verdwijnt in de lucht. Die warmte wordt van de boerderij aan de Schollevaarweg door een vijf kilometer lange pijpleiding gepompt naar de Polderwijk, waar energiemaatschappij Essent via een –nu nog tijdelijke- verdeelhuisje de wijk (in de toekomst 3000 woningen) verwarmt. Voor de verkoop van de energie zoekt Van Beek elk jaar de hoogste bieder. Hij levert ook groene stroom die opgewekt wordt door zijn windturbine.

Van Beek was al bezig met biogas. Hij zocht naar meer mogelijkheden ‘de melkveehouderij was niet geweldig. Je moet als boer tegenwoordig wel creatief zijn anders redt je het niet’. Het traject om vergunningen te krijgen – bij de gemeenten en de provincie- was langdurig. ‘Achteraf mijn geluk, want in die tijd kwam Essent langs’. Toen het idee voor de warmteleverantie ontwikkeld was, ging de papiermolen sneller draaien.

In de installatie gebeurt hetzelfde als in de koeienpens. Bij veertig graden gaan de bacteriën aan het werk en maken methaangas van het ‘voedsel’. Dat bestaat uit 50 procent mest en verder met maïs, gras, fruitpulp, bietenafval maar ook levensmiddelen die over datum zijn. Het is een aan- en afrijden van leveranciers. Het is een goed gecontroleerd proces. Er komt ook ‘fingerspitzengefühl’ bij: de samenstelling van het mengsel is afhankelijk van het aanbod. De vervanging van bijvoorbeeld bonenpunten door voor de ‘agressievere’ paprikapunten, betekende dat de bacteriën even moesten wennen. Als de verhoudingen teveel verstoord raken en de bacteriën doodgaan, valt het stil. Dan is het een kwestie van uitruimen en opnieuw beginnen. Dat is nog niet gebeurt, maar Gert- Jan van Beek is nuchter genoeg om te weten dat dat wel eens een keer zal voorkomen en de installatie plat gaat. De wijk zal daar niets van merken, Essent heeft wel gezorgd dat er in dat geval ‘gewone’ warmte achter de hand is.

Ook het restafval uit de mestvergister (digestaat), wordt gebruikt. In feite is dat ook mest. Dat wordt afgevoerd naar akkerbouwers in de omgeving. Daar moet van Beek voor betalen. Dit digestaat wordt door het hoge gehalte stikstof sneller in de grond opgenomen. Eigenlijk is iedereen dus blij met dit systeem.