Skip to main content

Uitnodiging en programma werksessie 25 oktober 2022

Het MKB is het motorblok van de Flevolandse economie. Het zorgt voor de meeste banen en draagt bij aan de brede welvaart in onze provincie. De provincie werkt aan nieuw economisch beleid op basis van kaders vastgesteld door Provinciale Staten.

Om het beleid van de provincie te laten aansluiten op de behoeften van het MKB gaat de provincie graag in gesprek met u. Uw inzichten en ervaringen zijn onmisbaar voor het maken van beleid dat gericht is op het versterken en toekomstbestendig maken van het MKB in onze provincie. U bent uitgenodigd om uw inzichten en ervaringen met de provincie te delen op dinsdag 25 oktober vanaf 17.30 uur. 

Datum: dinsdag 25 oktober

Tijd: 17.30-19.30 uur (aansluitend een netwerkborrel)

Locatie: provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1, 8232 PH in Lelystad 

Klik hier om u aan te melden.

Hieronder ziet u de inhoud van het programma met hapje, drankje en interactieve werksessies.

PROGRAMMA
17:30 – 18:00 uur ontvangst, hapje en drankje
18.00 uur             opening door gedeputeerde Appelman
18:15 – 19:15 uur interactieve werksessies
19:15 uur             plenaire terugkoppeling van de opbrengst
19:30 uur             netwerkborrel

Interactieve werksessies
Na de gezamenlijke start bespreken we in interactieve werksessies belangrijke economische thema’s voor het mkb. U kunt kiezen aan welke sessie u wilt meedoen.

1 (On)georganiseerd mkb?
Cijfers laten zien dat veel mkb’ers niet aangesloten zijn bij een netwerk
• Wat zijn de prikkels om wel deel te nemen aan een netwerk?
• Wat zou een netwerk moeten toevoegen?
• Welke organisatie(vorm) mist er in het mkb van Flevoland?

2 Kapitaal gezocht!
Investeringsaanvragen vragen veel tijd en kennis van de ondernemer
• Loont het om een investeringsaanvraag te doen bij een marktpartij of publieke partij?
• Hoe komt de ondernemer bij het juiste loket?
• Hoe wordt ondersteuning door derden ervaren?
• Zijn de juiste fondsen beschikbaar voor uw investeringsbehoefte?

3 Internationaal ondernemen
Ondernemers kijken ook over de grenzen voor export en handelsrelaties
• Wat zijn belemmeringen om internationaal te ondernemen?
• Wat is er nodig om te handelen met bedrijven in andere landen?
• Hoe kan de provincie het beste helpen?