Skip to main content

FLOW staat voor Flevolandse Liga voor Ontwikkeling en Welzijn. Flow biedt preventieve integrale zorg op maat aan gezinnen vanuit een multidisciplinair team van zorgprofessionals. Met als doel handvatten te bieden waardoor je als gezin voldoende draagdracht ontwikkelt om als goed samenwerkend team te kunnen functioneren.  

Wat is de core-business van jullie bedrijf? Onze core-business is het verlenen van laagdrempelige zorg vanuit professionaliteit en betrokkenheid bij de client en zijn of haar omgeving. 

Wat is het werkgebied? Het werkgebied is Flevoland voor gecontracteerde jeugdzorg. Nederland voor zorg en welzijn. 

Wanneer is de coöperatie opgericht waar bestaat de coöperatie uit? FLOW is in 2017 opgericht. Claudia Benmesahel: ‘Wij zijn een coöperatie van zelfstandige hulpverleners die optimaal samenwerken om een cliënt te helpen met zijn of haar hulpvraag’

Hoeveel mensen werken er? Claudia: ‘In de coöperatie zitten 11 ondernemers. Er is geen sprake van een werkgevers/werknemers relatie. Wij zijn elkaars collega’s en werken samen binnen de coöperatie. Wij bundelen onze krachten en kennis om zo integrale gezinszorg te kunnen verlenen waarbij we zorgen voor een snelle start en geen lange wachtlijsten.’

Iedere collega binnen FLOW is bereikbaar via zijn of haar FLOW mailadres en deelt zijn of haar eigen werkweek in. 

Wat is jullie achtergrond? Iedere collega binnen FLOW is een zorgondernemer die vanuit zijn of haar passie/vakgebied een bijdrage levert binnen FLOW. Dit varieert van een kinderverpleegkundige die zicht bezighoudt met baby’s tot een loopbaancoach en alles wat daar tussenin zit. 

Hoe ziet jullie werkweek eruit?  Iedereen bij FlOW is bereikbaar via zijn of haar Flow emailadres en deelt zijn of haar eigen werkweek in. 

Doen jullie ook MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)? ‘Binnen FLOW houden wij ons zeker bezig met MVO. Ons doel is de winst voor de hulpvrager doordat wij geen wachtlijsten hebben en de hulpvrager vanuit een breed perspectief hulp kunnen bieden zodat de client weer zo snel mogelijk in de maatschappij kan functionen’

Ben je ook buiten je bedrijf actief voor het bedrijfsleven(al dan niet in uw sector, bijvoorbeeld een branchevereniging, Bedrijfskring, werkgeversorganisatie). Als je buiten jouw bedrijf actief bent, waarom? Ieder lid van FLOW heeft naast het werk voor en in de cooperatie ook een eigen bedrijf. Ze doen al dan niet vrijwilligerswerk in de sociale sector. 

Is er verder nog iets dat je kwijt wilt? FLOW is altijd op zoek naar ondernemers die willen samenwerken en nieuwe producten/diensten in de markt willen zetten om mensen in hun kracht te zetten. Hierbij is het hebben van de eigen regie een voorwaarde. 

Welk evenement van de Bedrijfskring zal niet snel voorbij laten gaan?
De maandelijkse bijeenkomsten, het kerstdiner en de nieuwjaarborrel.

Wat zou je in de toekomst voor de Bedrijfskring willen betekenen? Deze vraag is lastig te beantwoorden omdat er geen concrete vraag ligt vanuit de Bedrijfskring. Vanuit de gedachte van FLOW zouden wij graag willen inventariseren hoe de verschillende bedrijven een overlap hebben en elkaar zouden kunnen versterken in zowel het sociale als financiële en gezondheidsaspect.