Skip to main content

Ergens in 2006 begonnen enkele mensen met het idee van een voedselbank in ons dorp. Op 1 december 2006 zaten onze eerste bestuurders bij (destijds nog) notaris Van der Valk-Post om de stichting op te richten. Op 5 december 2006 werd de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: onze voedselbank was een feit. Al vijftien jaar is er een Voedselbank voor de mensen in Zeewolde en al vijftien jaar zijn er talloze vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken, iets doen tegen de armoede in ons dorp. Gesteund door inwoners èn bedrijven. Dat is een van de mooie dingen die Zeewolde te bieden heeft.

Oog voor voedsel – Hart voor mensen
Ook in het als welvarend bekendstaande Zeewolde leven mensen onder de armoedegrens, inwoners die niet zelfstandig in hun dagelijkse onderhoud kunnen voorzien. Wij helpen hen door ze (tijdelijk) wekelijks te voorzien van gratis voedselpakketten als aanvulling op hun krappe budget. We beoordelen niet zelf of mensen in aanmerking komt voor onze hulp, dat laten we over aan de professionals van de Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland. 

Van een personenauto naar een kleine vrachtauto

In die 15 jaar heeft de Voedselbank Zeewolde een grote ontwikkeling doorgemaakt. Die geschiedenis is het beste kort samen te vatten door te kijken naar onze auto’s in die jaren: van het gebruik van een  personenauto voor het ophalen van de pakketten in Lelystad via een bestelbus en een nog grotere bestelbus naar nu  een kleine vrachtauto. Dat geeft de ontwikkeling van het aantal klanten goed weer. Meer over die 15 jaren en tegelijk een kleine geschiedenis is te zien op www.voedselbankzeewolde.nl/nieuws.

‘Vrienden van de Voedselbank’

Net als veel bedrijven heeft ook de Voedselbank Zeewolde roerige jaren achter de rug, jaren waarin we ons afvroegen of we het wel zouden redden. Wij krijgen géén structurele subsidies, dus voor onze uitgaven zijn we grotendeels afhankelijk van giften. Dit is ook onze zwakke kant: we zijn te veel afhankelijk van incidentele inkomsten. Daarom zijn we op zoek naar meer structurele inkomsten, bedrijven die ons over een langere periode willen steunen: ‘Vrienden van de Voedselbank’. 

Helpt u ons ook?

Door ons te steunen laat u zien dat u een lokaal betrokken bedrijf bent. Het steunen van de voedselbank past ook uitstekend in een MVO-beleid. En wij kunnen ons werk voortzetten, ook op de langere termijn. Kijk voor meer informatie op www.voedselbankzeewolde.nl/vrienden.