Skip to main content

In de gemeente Zeewolde staat de overgang naar nieuwe energie (energietransitie) hoog op de agenda. De gemeente wil niet alleen zelf maatregelen en initiatieven uitvoeren. De gemeente wil ook andere organisaties motiveren en ondersteunen bij hun inspanningen om nog meer energie te besparen en/of over te stappen naar nieuwe duurzame energie. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven, maatschappelijke organisaties, corporaties, etc. maar ook groepen personen die zich hebben georganiseerd met een rechtspersoon.

Stap in de Energietransitie ondersteunt lokale initiatieven

Dat gaat de gemeente doen met behulp van een subsidieregeling. De subsidie ‘Stap in de Energietransitie’ moet lokale initiatieven stimuleren om projecten te initiëren die meehelpen aan de Energietransitie. Dit gebeurt direct door projecten financieel te ondersteunen, maar ook indirect door voorbeeldwerking en informatievoorziening. Meer informatie in de hieronder te downloaden folder en de fysieke folders kunnen afgehaald worden op het gemeentehuis.