Skip to main content

RAADSVERGADERING 5 NOV. 2020 – INZAKE OZB VERHOGINGEN 2021 EN 2022

Voorzitter, leden van de raad,

Mijn inspreekbijdrage doe ik als voorzitter van de VBZ, het Verenigd Bedrijfsleven Zeewolde, namens de Bedrijfskring en de Vereniging Centrumondernemers. Oftewel, het gehele georganiseerde bedrijfsleven.

Het is een understatement om te stellen dat we door het Coronavirus allemaal leven in een hele bijzondere periode. De gevolgen daarvan zijn, weliswaar met grote verschillen, ook in het bedrijfsleven groot. Ja, het klopt, het aantal faillissementen in Zeewolde is nog beperkt. Dat is de nu nog zichtbare buitenkant, die laat echter nog niet zien wat zich onderhuids, bij veel bedrijven wel degelijk afspeelt. Interen op eigen vermogen, stapeleffecten van uitgestelde verplichtingen. We denken aan b.v. uitgestelde BTW en opgeschoven aflossingsverplichtingen. Ondernemers zijn veelal trotse mensen die niet snel publiek zullen maken dat ze het moeilijk hebben.

Kort en goed, juist in een periode waarin ook voor het bedrijfsleven kostenbeheersing prioriteit heeft, praten we over verhogingen vd OZB van 13% en 12% voor resp. 2021 en 2022. Een volstrekt tegengesteld effect op datgene wat ondernemers juist nu nodig hebben.

Ten tijde van de commissievergadering half oktober hebben wij in regulier overleg met de wethouders Van der Es en De Jonge direct onze bezorgdheid uitgesproken over de voorgenomen maatregelen. Reden ook waarom wij rondom de commissievergadering niet van ons hebben laten horen. Het zou de indruk kunnen wekken dat ondernemers het wel best vinden dat deze kosten buitenproportioneel en zonder koppeling met tastbare verhoging van dienstverlening omhoog gaan. Dat is niet het geval, kan ik u verzekeren en daarom alsnog de benutting van deze 5 minuten.

Jazeker, wij snappen dat het college er alles aan gelegen is om een dekkende begroting in te dienen bij de provincie. We weten hoe het werkt als dit niet gebeurd. Dat laat onverlet dat de tekorten op het sociale domein met deze voorstellen op een in wezen oneigenlijke wijze van dekking worden voorzien. En wij hebben de stellige indruk dat we daarover niet van mening verschillen. Vanuit de commissievergadering konden we termen als ‘onwenselijk’, ‘zuur’ en ‘bijzonder frustrerend’ optekenen. En de wethouder Financiën citeerde een in dit kader belangrijke stellingname als het gaat om de verhouding tussen de rijksoverheid en de lokale overheid. ‘taak erbij, knaak erbij’. En dat is precies wat, naast acties om de efficiency te verbeteren, moet gebeuren.

Ik kom tot een conclusie: aan college en raad vragen we om met dezelfde felheid als rondom de kostenverdeling voor de veiligheidsregio, in VNG verband, actief te strijden voor een realistische rijksbijdrage uit het gemeentefonds om de toenemende kosten in het sociale domein te dekken. Aan u als gemeenteraad adviseren wij om de aangekondigde motie van Leefbaar Zeewolde te omarmen, die als het goed is (we kennen de inhoud niet), zal inhouden dat de uitvoering van de 12% verhoging voor 2022 geen automatisme mag en kan zijn en die daarnaast zal ingaan op scenario’s waarbij het geheel of grotendeels terugdraaien van de 13% verhoging over 2021 mogelijk zal zijn. Als de gemeenteraad vanavond op die wijze tot besluitvorming komt, voorkomen we in ieder geval een situatie zoals met ‘het kwartje van Kok’ die nimmer is teruggedraaid en waarvan hele generaties absoluut geen weet meer hebben. Voorzitter, dank.