Skip to main content

DIT JAAR GEEN WINNAARS EN VERKIEZINGSAVOND, WEL EXTRA AANDACHT VOOR MOOI ONDERNEMERSCHAP IN ZEEWOLDE

Met veel enthousiasme is het organisatiecomité van Topondernemers Zeewolde de afgelopen periode aan de slag gegaan met de Ondernemersverkiezingen, zich realiserende dat de omstandigheden roet in het eten zouden kunnen gooien. In beginsel leek het allemaal nog realiseerbaar. De mogelijkheden voor o.a. de traditionele verkiezingsavond midden november leken toen nog voldoende ruimte te bieden.

Het oogmerk om juist in deze tijd ondernemers in het zonnetje te willen zetten was een belangrijke drijfveer om van start te gaan met de procedure. De beide jury’s hebben zich gebogen over de ingebrachte nominaties, de longlisten zijn vervolgens opgesteld en de jurybezoeken zijn inmiddels ook afgelegd. Onderweg is de organisatie echter toch ingehaald door de harde feiten. Er is sprake van een 2e Coronagolf en er zijn relevante nieuwe beperkende maatregelen voor bijeenkomsten.

Al met al hebben de besturen van BKZ en VCZ en het organisatiecomité in nauwe samenspraak met de juryleden en de sponsoren helaas het besluit moeten nemen om de gebruikelijke verdere procedure af te breken. Jammer, maar gezondheid gaat voor en de omstandigheden moeten het ook mogelijk maken om van de verkiezingen daadwerkelijk een feest te maken. Dat zit er onder deze omstandigheden niet in. De organisatoren houden echter wel degelijk vast aan hun wens om het ondernemerschap in Zeewolde in de schijnwerpers te plaatsen. ‘De verhalen van de ondernemers over ondernemen in coronatijd, zoals opgetekend door de juryleden, zijn zo mooi en boeiend dat we daar nu echt iets mee willen doen’, zo stelt Wim van den Noort, namens het organisatiecomité.

Deze editie geen winnaars van de verkiezingen en geen verkiezingsavond, wel gaan de genomineerde bedrijven zien en merken dat ze zijn aangemerkt als mooie bedrijven in Zeewolde en in hun sector.

De genomineerden zijn inmiddels allemaal op de hoogte gebracht. Bij de volgende editie van de normale verkiezingen tot Ondernemer- en Centrumondernemer van het jaar, kunnen zij opnieuw genomineerd worden en meedingen naar de prijzen. Binnenkort horen zij op welke wijze zij in de komende periode extra in de schijnwerpers zullen worden gezet.