Skip to main content

Op Trekkersveld I en II worden het komende anderhalf jaar op drie percelen werkzaamheden voor groot onderhoud en vernieuwing van het openbaar gebied uitgevoerd. Het werk is in december 2021 klaar. Het bouwbord is 7 augustus j.l. onthuld, de werkzaamheden starten op 17 augustus.

Het gaat om de onderstaande werkzaamheden.

  1. De aanpassing en het herstel van wegen en inritten, riolering en drainage, het groen en de groenstructuur.
  2. De aanleg van een watergang met civieltechnische duikers langs de Spiekweg.
  3. Klimaatbestendig inrichten van de omgeving van de truckersparkeerplaats, Supertank en Restaurant Tung.

Een plattegrond van het terrein is bij dit persbericht gevoegd.

Een toekomstbestendig industrieterrein

De gemeente Zeewolde vindt het van groot belang dat de werkzaamheden  klantvriendelijk,  duurzaam en aangepast op de klimaatverandering worden uitgevoerd. Bij het ontwerp, de maatregelen, de aanbesteding en de uitvoering is met deze uitgangspunten rekening gehouden. Het resultaat van de werkzaamheden is een toekomstbestending industrieterrein dat weer 40 jaar mee kan.

Een goede balans tussen kosten, duurzaamheid en klantvriendelijkheid 

Aannemer Dura Vermeer is geselecteerd omdat de aannemer voor een goede balans tussen kosten, duurzaamheid en klantvriendelijkheid zorgt.  De aannemer stemt de werkzaamheden af met de bedrijven die gevestigd zijn op het industrieterrein. Een voorbeeld daarvan is de bereikbaarheid van de bedrijven tijdens de werkzaamheden. De overlast die mogelijk kan ontstaan door asfalteringswerkzaamheden worden beperkt door in de nacht te asfalteren. Er is een omgevingsmanager aangesteld die 24 uur per dag bereikbaar is via het e-mail adres [email protected]

Waarom groot onderhoud en vernieuwing?

Het terrein is aan groot onderhoud en vernieuwing toe want:

  • Sommige wegen en bermen zijn verzakt
  • Er treedt soms wateroverlast op doordat de riolering niet functioneert of is verzakt
  • Een robuuste watergang ontbreekt om de riolering op aan te sluiten
  • Bomen zijn soms instabiel en beschadigen de riolering
  • Plantvakken en groenstroken zijn niet optimaal ingericht

Op de website www.trekkersveldbereikbaar.nl is vanaf 17 augustus de informatie te vinden over het werk, de uitgangspunten, etc.