Skip to main content

Microsoft Word – 20190918 Persbericht def.docx

In de ochtend van 18 september 2019 trokken ondernemers uit de Diamantregio in groten getale naar het mooie Ermelo waar de Bedrijvenkring Ermelo als gastheer optrad tijdens het Miljoenenontbijt. Voorzitter Jolande Combee-Paulus heette iedereen welkom en Arnoud Leerling verzorgde de inleiding. Johan van de Belt, o.a. adviseur van de Rabobank en ‘dirigent van het orkest’ zoals Arnoud hem noemde, trakteerde het publiek op ludieke wijze de hoogtepunten uit de Miljoenennota. Johan was CO2 neutraal – lopend – naar deze bijeenkomst gekomen en vroeg zich af of het publiek het ook een jubelbegroting vond en vol blijdschap naar bed ging dinsdagavond.

Voordat Johan de highlights uit de Miljoenennota besprak wees Arnoud erop hoe belangrijk samenwerking is, bruggen te slaan en verbindingen te maken. De bedrijvenkringen staan hiervoor open, maar de overheid is daarbij nodig. Nu het formele samenwerkingsverband met de gemeenten in de regio is opgeheven, is het van groot belang dat de gemeenten niet versnipperen, maar elkaar op gezamenlijke thema’s versterken. Arnoud riep het publiek op om er vooral samen voor te gaan!

En vervolgens trapte Johan af. We leven in een vreedzaam land waar 88% van de Nederlanders blij en gelukkig is, 12% dus niet. De koopkracht gaat van 2,1 naar 4,6%, maar dan moet er wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden.
Er komen twee tariefschijven Inkomstenbelasting Box 1. Aftrek van kosten voor de eigen woning wordt verlaagd naar 46%.
Niet alleen de liefde hangt in de lucht voor starters, maar mogelijk vervalt de overdrachtsbelasting voor starters.

Afslanken als ambitie staat hoog in het vaandel; het wordt voor de mensen makkelijker gemaakt om gezond te kiezen. Daar was trouwens niets van te merken tijdens de Nijmeegse 4-daagse afgelopen jaar met alle chips en zoetigheid die door omstanders werd aangeboden, zo liet Johan die zelf deelnam weten. Volgend jaar alleen gezonde snacks doen?
Er komt extra geld voor allerlei soorten zorg en speciale aandacht voor zorg in de buurt.
De verpakkingen van sigaretten, shag, etc. krijgen een groenbruine kleur. Waarom? Jongeren houden niet van deze kleuren. Mocht je zelf groenbruine kleding in de kast hebben hangen, dan hoef je in ieder geval niet bang te zijn dat ze dit zullen ‘lenen’. De accijns op sigaretten gaan ook omhoog met als doel: in 2040 een rookvrije generatie.
Het kindgebonden budget gaat omhoog en er komt langer geboorteverlof voor de partner. De AOW-leeftijd in 2020 blijft 66 jaar en 4 maanden.
Voor de zzp’ers wordt er een minimum uurtarief van € 16,00 ingevoerd, de zelfstandigenaftrek wordt verlaagd en de arbeidskorting wordt verhoogd. Een van de maatregelen uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans is dat de WW-premie naar beneden gaat, zodat het voor werkgevers aantrekkelijker is om mensen in vaste dienst te nemen. Voor het onderwijs wordt extra geld uitgetrokken en dan met name voor verbetering van onderwijskwaliteit. De inkomensgrens voor sociale huurwoningen gaat veranderen. Er moeten meer betaalbare woningen voor starters en middeninkomens komen. Het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland krijgt aandacht. Het tarief elektriciteit gaat omlaag, het tarief gas gaat omhoog en het belastingdeel van de energierekening wordt verlaagd. Er komt aandacht voor een sterkere marktpositie voor de boeren. Een flinke investering in de wegen staat op de rol, maar helaas staat ‘onze’ A28 daar nog niet tussen. Naast het leasen van een auto komt de overheid met de mogelijkheid tot het leasen van een fiets. Straks met je e-bike leasefiets de Mont Ventoux op zonder dat je bezweet raakt: wie droomt daar nou niet van? Er komen slimme laadpalen (zijn er ook domme laadpalen, vraag je je af?!).

De aanpak van verwijdering online kinderporno, meer geld voor rechtbanken, de inzet voor een rechtvaardige wereld, herstel en modernisering van de Nederlandse krijgsmacht, betere digitale dienstverlening door de overheid en snellere terugkeer naar land van herkomst zijn een aantal maatregelen die genomen worden.

De keuze: de bekende blauwe belastingenvelop per post of digitaal wordt mogelijk. Kies je per post, dan ziet de postbode je vast als digitale ‘loser’.
Omtrent de vennootschapsbelasting worden maatregelen genomen, belastingontduiking wordt verder aangepakt en niet langer assurantiebelasting voor boeren die een brede weersverzekering afsluiten.

Durf je geen knappe vrouw in dienst te nemen door #MeToo? De overheid neemt naar verwachting een nieuw wetsvoorstel aan met nieuwe strafbaarstellingen.
Als 75-jarige je rijbewijs verlengen in Nederland kan even duren, maar er is goed nieuws aan de horizon: in het buitenland is het zo voor elkaar: er komt een loket waar je 24 uur per dag, 7 dagen in de week je rijbewijs kunt verlengen.

De Bedrijvenkring Ermelo spreekt zijn dank uit aan de spitsvondige spreker en de gulle sponsors waardoor deze ochtend na Prinsjesdag er een was om met veel plezier op terug te kijken!