Skip to main content

Graag maak ik ondernemers in de regio bekend met de subsidieregeling Ontwikkeladvies 45plus. Deze regeling behelst in het kort dat medewerkers van 45 jaar of ouder, een gratis loopbaantraject kunnen krijgen.

Ook kan er een training voor leidinggevenden worden aangeboden.
De training helpt leidinggevenden om met medewerkers in gesprek te gaan over de ontwikkeling van diens loopbaan op lange termijn.

Het kost de medewerker en werkgever niks, behalve aandacht en tijd. De loopbaanadviseur verzorgt de subsidieaanvraag.

Waarom deze regeling?
Voor medewerkers…

Medewerkers vragen zich misschien wel eens af hoe hun huidige werk er over tien jaar uit zal zien. Kunnen zij hun huidige werk tot de nieuwe AOW-leeftijd volhouden? Bestaat het werk dan nog wel? Hoe kunnen zij werken leuk houden? Misschien wil iemand eens iets heel anders? Wat zijn dan de mogelijkheden? En welke stappen moet hij/zij dan nemen?

Het Ontwikkeladvies voor vijfenveertigplussers biedt medewerkers de mogelijkheid om, in een veilige omgeving en zonder verplichtingen, met een professionele loopbaanadviseur, over dit soort vragen na te denken en een plan voor de toekomst te maken.

Voor leidinggevenden…
De veranderingen op de arbeidsmarkt gaan snel. De werkzame beroepsbevolking veroudert in een hoog tempo,  deels door de toenemende vergrijzing van de bevolking en deels omdat de pensioengerechtigde leeftijd is gestegen.  Van alle werkenden wordt verwacht dat zij langer doorwerken. Dit vereist dat leidinggevenden hierop anticiperen. Immers, duurzame inzetbaarheid en het kunnen doorwerken tot de AOW-leeftijd is een verantwoordelijkheid van zowel werknemer als werkgever. Zijn leidinggevenden klaar voor de (nieuwe) rol die van hen wordt verwacht?

Het Ontwikkeladvies voor vijfenveertigplussers De training voor leidinggevenden, is bedoeld om leidinggevenden te ondersteunen bij het voeren van loopbaangesprekken met hun medewerkers. De training geeft handvatten hoe met de vragen van medewerkers om te gaan. Leidinggevenden maken kennis met gesprekstechnieken en –vaardigheden om 45-plussers te helpen bij het actief nadenken over hun eigen loopbaan.

De regeling Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers loopt van 5 december 2017 tot uiterlijk 10 januari 2020 17:00 uur. In deze periode kan, zolang het subsidieplafond nog niet bereikt is, subsidie aangevraagd en verkregen worden. 


Bent u lid van de Bedrijfskring Zeewolde en heeft u een interessante blog? Stuur deze dan naar ons bestuurssecretariaat. Wie weet publiceren wij uw blog op de website en in onze nieuwsbrief.