Skip to main content

Het Leer- en OntdekCentrum Techniek (LOCT) is op zoek naar vrijwilligers, die mee willen helpen bij het geven van technieklessen aan leerlingen van de basisschoolgroepen 5 tot en met 8.

LOCTIn het Leer- en OntdekCentrum Zeewolde maken leerlingen van basisscholen en de onderbouw van het voortgezet onderwijs kennis met nieuwe techniek en technologie. Leerlingen werken aan uitdagende leer- en ontdekopdrachten, experimenteren met techniek en ontdekken hoe leuk dit kan zijn. In het LOCT Zeewolde onderzoeken leerlingen meerdere keren per jaar hoe dingen om hen heen werken. Tevens bedenken ze zelf oplossingen voor gestelde vraagstukken. Hierbij past het LOCT Zeewolde de principes van ontdekkend leren toe. Voorbeelden van activiteiten die leerlingen uitvoeren zijn: het zelf maken van een werkstuk, metingen doen, construeren, sturen, regelen, programmeren etc.
De onderwerpen komen uit de elektrotechniek, robotica, mechanica, chemie, energietechniek e.d. Leerlingen programmeren bijvoorbeeld robotjes, zijn aan de slag met 3D-printing, bouwen een brugconstructie of werken als een chemicus in een laboratorium.

 

Een team van begeleiders ondersteunt de activiteiten. Het LOCT wordt breed gedragen in Zeewolde. In de stuurgroep LOCT zitten vertegenwoordigers van de gemeente Zeewolde, de Bedrijfskring Zeewolde, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs (zowel RSG Levant als Oriënt).

 

De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 van alle basisscholen in Zeewolde krijgen al enige jaren twee lessen per schoolseizoen aangeboden, welke worden gegeven in het gebouw van Oriënt aan het Kluunpad. Het vrijwilligersteam is op zoek naar een bredere basis, zodat alle lessen kunnen worden gegeven.

Voor verdere informatie en mogelijke aanmelding: [email protected]

Informatie is eveneens te vinden op de Facebookpagina van LOCT Zeewolde.