Skip to main content

Woensdag 8 februari is de raamovereenkomst collectieve beveiliging tussen de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland (SBBF) en G4S ondertekend. Hiermee zal G4S voor een periode van 3 jaren (per januari 2017) de collectieve beveiligingsdiensten uit voeren voor deelnemers aangesloten bij de SBBF. 

 

Wat is de SBBF? 

De SBBF is een Flevolandse stichting actief in de regio’s Lelystad, Dronten, de Noordoostpolder en Zeewolde. Bedrijven en organisaties uit deze regio’s kunnen deelnemer worden aan het collectief van de SBBF. Dit collectief bestaat uit preventie tegen inbraak, criminaliteit en onveiligheid. De diensten hiervoor worden door G4S uitgevoerd tegen een collectiviteitstarief. Er is een nauwe samenwerking tussen het collectief van de SBBF, de betrokken gemeenten en de politie. Hiermee wilt de stichting zorgen voor een goede- en vooral veilige infrastructuur.

 

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: voorzitter Ton van der Baan, penningmeester Raimon Veen, Harry de Jong (regio Dronten), Wil van Hooijdonk (regio Noordoostpolder), Wim van den Noort (regio Zeewolde) en Jan Kamphorst (Politie Midden Nederland). Het bestuur wordt ondersteund door Ruud van Duijvenbode en Jan de Boer.

 

Raamovereenkomst collectieve beveiliging 

Eind 2016 liep de oude overeenkomst voor het uitvoeren van de collectieve beveiliging af. Deze is destijds afgesloten met Fair bewaking, wat inmiddels is overgenomen door G4S. Met het oog op het aflopende contract is de stichting in 2016 een aanbestedingstraject gestart. Om de nieuwe collectieve dienstverlening aan te laten sluiten op de kwaliteitsnormen die de stichting stelt zijn er meerdere beveiligingsbedrijven uitgenodigd om met een voorstel te komen. Deze voorstellen zijn kritisch beoordeeld door de stichting, waarna G4S als meest geschikte partij uit de bus is gekomen.

 

De verschillen tussen de oude en nieuwe overeenkomst zijn op hoofdlijnen:

  • Transparantie en uniformiteit in prijsstelling en werkzaamheden;
  • Controle op de uitvoering van werkzaamheden liggen vanaf heden bij de SBBF;
  • Borging voor het naleven van de afgesproken dienstverlening;
  • Borging van de prijs-kwaliteitverhouding;
  • Verbeterde zichtbaarheid van G4S;
  • Open en transparante communicatie tussen de SBBF, G4S en de ondernemers.

 

Hiermee wil de stichting bijdragen aan haar doelstelling: een goede- en vooral veilige infrastructuur, zodat bedrijven en instellingen veilig en ongestoord kunnen ondernemen. Juist in deze tijd is het belangrijk om samen, in een collectief, op te trekken om zo de veiligheid optimaal te borgen.

 

Wilt u meer informatie over de stichting of de nieuwe overeenkomst? Neem dan contact op via [email protected]