Skip to main content

Hans de Boer, voorzitter ondernemersvereniging VNO-NCW, wordt op 19 oktober door gedeputeerde Appelman ontvangen op het Provinciehuis in Lelystad om de toekomstvisie NL Next Level toe te lichten en de investeringsagenda voor Nederland en Flevoland te presenteren. Voor de bijeenkomst zijn de leden en relaties van VNO-NCW Flevoland en MKB-Nederland Flevoland en leden van Flevolandse ondernemersverenigingen uitgenodigd.

Nederland heeft veel in huis. Maar om een beter Nederland te kunnen bouwen – welvarend, duurzaam en met kansen voor iedereen – is er meer nodig. Daarvoor zullen we onze bedrijven, onze instituties en onze economie naar een volgend niveau moeten brengen. Daarover gaat de groeiagenda NL Next Level.

Kaart van Flevoland

Tijdens de bijeenkomst zal VNO-NCW Flevoland de Kaart van Flevoland overhandigen aan Hans de Boer. De Kaart is een samenvatting van de provinciale lobbyspeerpunten, waaraan volgens de vereniging prioriteit gegeven moet worden om de economie in de provincie te stimuleren.

Ondernemers in Flevoland die de ontmoeting met Hans de Boer willen bijwonen en geen uitnodiging hebben ontvangen kunnen contact opnemen met Herald Immink, regiomanager VNO-NCW Flevoland, 06 – 512 79 192.