Skip to main content
Nieuws

Website LEADER Flevoland gelanceerd Subsidie voor plattelandsontwikkeling Flevoland

By 11 april 2016No Comments

Vanaf vandaag (maandag 11 april) kunnen Flevolandse inwoners en organisaties terecht op www.leaderflevoland.nl voor alle praktische informatie over het subsidieprogramma LEADER Flevoland. De lancering van de website is onderdeel van het LEADER-programma Flevoland 2015-2020. Het programma stimuleert projecten uit de lokale samenleving die gericht zijn op economische, ecologische en sociale innovatie in de niet-stedelijke gebieden van Flevoland.
Via de website kunnen inwoners van en organisaties en bedrijven in Flevoland op een toegankelijke manier praktische informatie vinden over de inhoud van het subsidieprogramma en het indienen van een subsidieaanvraag. Een projectidee dient te passen bij de doelstellingen van LEADER Flevoland en te voldoen aan een aantal criteria en randvoorwaarden. Projectideeën kunnen bij de gemeente worden aangedragen om deze te bespreken en te kijken of ze in aanmerking kunnen komen voor financiële steun.
Thema’s LEADER Flevoland Projectideeën die in aanmerking komen voor een subsidietraject LEADER Flevoland 20152020 bevinden zich bij voorkeur in de niet-stedelijke kernen, oftewel het landelijk gebied van Flevoland. Het doel daarvan is dat LEADER een bijdrage wil leveren aan ontwikkeling van plattelandsgebieden en het stimuleren van de plattelandseconomie. De aandacht van LEADER Flevoland gaat uit naar versterking van de sociale cohesie en samenwerkingsrelaties tussen uiteenlopende gebiedspartijen, versterking van stad-landrelaties en versterking van de (agro)toeristische infrastructuur.
Voor LEADER Flevoland wordt in de huidige periode 2015-2020 bijna 3 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit de Europese Unie (EU).