Skip to main content

ConDoor is de Zeewolder Onderneming van het Jaar 2016 geworden. Dat werd donderdagavond 7 januari tijdens een zeer druk bezochte verkiezingsavond van de Bedrijfskring Zeewolde in paviljoen De Verbeelding bekendgemaakt. Naast ConDoor waren Consenza en JWB Creatieve Communicatie voor de titel genomineerd.
Juryvoorzitter Edwin Vels maakte bekend dat liefst 50% van het publiek op de verkiezingsavond op 12 november voor ConDoor koos. Voor de jury waren vooral de maatschappelijke betrokkenheid van ConDoor en het gevoerde personeelsbeleid de doorslag gevende factoren. Directeur KeesJan Honig van ConDoor was zeer verheugd met de uitverkiezing, die hij direct opdroeg aan zijn personeel: ‘Zonder de inzet en het enthousiasme van ons personeel was het succes van Condoor nooit mogelijk geweest”, zei hij tegen Business Flevoland. ConDoor is nu automatisch genomineerd voor de Flevopenning Toponderneming, die op 8 april tijdens het Flevopenningen Ondernemersgala in Lelystad wordt uitgereikt.
ConDoor is sinds jaar en dag voor de Zeewolder arbeidsmarkt een bekende naam en een gewilde werkgever, zo zegt de jury in haar rapport. Niet in de laatste plaats wegens de maatschappelijke inspanningen van ConDoor in het dorp. Menige sportvereniging en maatschappelijke activiteit kan rekenen op de steun van ConDoor. In de vorm van sponsoring of louter ter ondersteuning. De directie is duidelijk over de maatschappelijke betrokkenheid van ConDoor. Ze gaan uit van de menselijke waarden en normen en staan daarbij voor integriteit, teamwork en innovatie. Zij geloven in het opbouwen van een langdurige relatie met hun omgeving; niet alleen gericht op klanten, maar vooral ook op de gemeenschap waarin zij mogen werken.