Skip to main content

Geachte Lezer,

De gemeente werkt aan een Omgevingsvisie voor Zeewolde.

In de Omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving vast.

Wij vinden het belangrijk dat inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties invloed kunnen uitoefenen op die Omgevingsvisie. Om die reden willen we graag met u en andere organisaties in gesprek.

U bent daarvoor uitgenodigd op

Dinsdag 27 oktober 2020 van 19.30 tot 21.30 uur in The Lux aan het Raadhuisplein 19-20 in Zeewolde.

We willen met u praten over de thema’s economie, recreatie en toerisme.
Op deze avond zullen vanuit de gemeente geen bestuurders aanwezig zijn. De aanwezige ambtenaren willen met u in gesprek over vragen zoals;

Welke ideeën heeft u over de fysieke leefomgeving?
Welke trends spelen er?
Welke rol ziet u voor de gemeente weggelegd in aanpak/uitvoering en wat zou uw rol kunnen zijn?

Als achtergrondinformatie kunt u de beleidsanalyse van het huidige gemeentelijke beleid onderaan deze pagina downloaden en bekijken. Dit is als input bedoeld om uw ideeën en gedachten te voeden. Wanneer u de uitnodiging per brief heeft ontvangen kunt u de beleidsanalyse opvragen bij C.H. Nieborg. Zij is te bereiken via
e-mail : [email protected] of via telefoonnummer 036-5229490.

Vanwege de richtlijnen van het RIVM is er een maximaal aantal deelnemers gesteld aan de participatieavond. We verzoeken u dan ook om met één afgevaardigde per organisatie te komen.

Wanneer u verhinderd bent horen we het graag. We hopen op een inspirerende bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van Burgemeester en wethouders van Zeewolde,

Winnie Prins
Wethouder