Skip to main content

Op 12 maart heeft het halfjaarlijkse overleg met bestuursleden van de Bedrijfskring, burgemeester en wethouders plaats gevonden. Voor het eerst waren hierbij ook bestuursleden van de Vereniging Centrumondernemers Zeewolde (VCZ) aanwezig.

Op de agenda stonden o.a. de volgende punten: Toekomst- en omgevingsvisie, Energietransitie, Bedrijventerreinen, Centrumontwikkelingen, Participatiewet, Ondernemer van het Jaar, BIZ, project ZAAI en Openbaar vervoer.

Met name over de energietransitie is uitgebreid gesproken met een toelichting door Wethouder Suithoff. Hij stelde voor bijeenkomsten te organiseren waarin de informatieplicht centraal staat. Hierbij kunnen afgevaardigden van de BKZ, VCZ en LTO aansluiten, zodat ondernemers er niet alleen voor staan.