Skip to main content

Zeewolde, 20 september 2018 —  De miljoenenlunch voor bedrijfskringleden van Regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde is met honderddertig ondernemers druk bezocht. Traditiegetrouw organiseren de bedrijfskringen daags na de Prinsjesdag een lunchbijeenkomst om de aangekondigde maatregelen uit de miljoenennota te bespreken. Dit jaar was de Bedrijfskring Zeewolde (BKZ) de gastheer. Luuk Salomons, de kersverse voorzitter van de BKZ,  heette honderddertig bedrijfskringleden op woensdag 19 september welkom in het experience center Dorhout Mees.

Deskundigen

Een groep deskundigen van Lentink De Jonge Accountants & Belastingadviseurs had de miljoenennota door geakkerd en de (nieuwe)maatregelen in de rijksbegroting beoordeeld en de effecten voor werkgevers en ondernemers doorgerekend. Daardoor bleef er in de presentatie van Henk Scholman, partner bij Lentink, geen punt onbesproken. De aandachtige aanwezigen kregen vrijwel iedere maatregel die hen aangaat in een overzicht gepresenteerd, waarbij vanzelfsprekend de afschaffing van de dividendbelasting aan de orde kwam. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden legde Scholman uit wat de nadelige effecten zijn van enkele maatregelen. Zo berekende hij de gevolgen van de beperking van de afschrijving van bedrijfspanden en de nadelige effecten van de beperking van de verliesverrekening.

Dga-maatregel

Scholman wees op de gevolgen van de beperking van enkele aftrekposten voor de privésituatie, waaronder de ondernemersaftrek (zelfstandige aftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, etc.), de MKB-winstvrijstelling en de persoonsgebonden aftrek (alimentatie, specifieke zorgkosten, verliezen op beleggingen in durfkapitaal, etc.). Scholman kreeg zijn toehoorders op het puntje van de stoel over de winstvrijstelling voor ZZP’ers en het voorstel van de regering om de dga – directeur-grootaandeelhouder – zwaarder te belasten indien deze meer dan 500.000 euro bij zijn eigen zaak leent. De werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft voor zijn leden over deze maatregel al direct de noodklok geluid; zij vindt het twijfelachtig dat hardwerkende dga’s opdraaien voor een gat in de begroting en vreest dat dga’s zelfs in moeilijkheden kunnen komen door deze onverwachte maatregel.

Netwerken

Na afloop van de miljoenenlunch was er gelegenheid voor de aanwezige ondernemers om onderling van gedachten te wisselen; vele leden lieten deze netwerkmogelijk niet onbenut. De miljoenenlunch is een initiatief van kennis- en netwerkorganisatie de Diamant van Midden Nederland – waar de bedrijfskringen uit Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Putten, Heerde, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en De Maatschappij bij zijn aangesloten.